น้ำเกลือล้างแผล GHP NORMAL SALINE ขวดดัมเบล ขนาด 1000 ml