ประวัติบริษัท

ความเป็นมาของเรา

บริษัทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) เราคือบริษัทชั้นนำด้านการผลิตและจัดจำหน่าย น้ำยาปราศจากเชื้อ ที่ได้รับ
มาตราฐานระดับสากล โดยมีลูกค้าในประเทศและภูมิภาคเอเชีย ด้วยผลิตภัณฑ์
ที่มีความหลากหลาย และโรงงานของเราที่มีบุคคลกร และ เครื่องจักรอันทันสมัย
พร้อมด้วยเทคโนโลยีการผลิตล่าสุด
ด้วยการดำเนินการที่เป็นเลิศ การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการ
ให้ความสำคัญกับลูกค้า เราจำหน่าย น้ำยาปราศจากเชื้อ ที่ลูกค้า สามารถนำ
สินค้าไปใช้ได้อย่างปลอดภัยเพื่อคุณภาพที่ดีทั้งในประเทศและทั่วเอเชีย

 

ภาพรวมธุรกิจของเรา

น้ำยาปราศจากเชื้อ

เรามีผลิตภัณฑ์หลากหลายครอบคลุมทุกการใช้งาน รวมถึงมีนวัตกรรมของการผลิต
น้ำยาปราศจากเชื้อ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อความมั่นใจสูงสุด

เรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตน้ำยาปราศจากเชื้อ ของเรามีเทคโนโลยีทันสมัยหลายอย่าง
มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดและปลอดภัยสูงสุดสามารถตอบโจทย์
ความต้องการในตลาดของลูกค้าได้

ความเชี่ยวชาญ

บริการรับจ้างผลิต OEM SERVICE

เราคือบริษัทผลิตน้ำยาปราศจากเชื้อ ด้วยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิต และการบรรจุครบวงจร ด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์อันทันสมัย กระบวนการผลิตได้รับการ รับรองมาตรฐาน GMP ซึ่งมีเภสัชกรและบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญควบคุมตลอด กระบวนการ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดจากความเชียวชาญของเรา จึงขยายกลุ่ม สินค้าเป็นน้ำยาล้างไตผ่านช่องท้อง (CAPD)

ความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญของเรา

เราคือบริษัทชั้นนำด้าน การกระจายยาและการจัดส่งเวชภัณฑ์ภายในโรงพยาบาล (Internal Logistics) และงานขนส่งภายนอกโรงพยาบาล (External Logistics) เป็นการสนับสนุนการบริการทางการแพทย์หรือกลุ่มธุรกิจสถานพยายาบาล โดยมีการนำระบบและเทคโนโลยีอันทันสมัยมาสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิ์ภาพ

ข่าวของเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

รางวัล

รางวัลและมาตรฐานการดำเนินงาน

1 / 8