ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ คาซอฟท์ Casoft ชนิด เทป ไซส์ M เหมาะสำหรับเอว 32 – 44 นิ้ว