ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ คาซอฟท์ Casoft ชนิด เทป ไซส์ L เหมาะสำหรับเอว 40 – 56 นิ้ว