ขวดล้างจมูก GHP Nasi CareNasal Washer ขวดขนาด 300 มล.