กิจกรรมเปิดตัว หน่วยธุรกิจเพื่อสุขภาพ G-BiZZ อย่างเป็นทางการ