การประชุมผลการดำเนินการครึ่งปี และวางแผนยุทธศาสตร์ GHP 2561