ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม CSR ประจำปี 2562 โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงพยาบาลเสนา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันสัง ซึ่งบริษัทได้ส่งมอบเงิน และของบริจาคให้แก่โรงพยาบาล ตามรายละเอียดดังนี้

1. โรงพยาบาลเสนา

  • มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปการณ์การแพทย์

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันสัง

  • มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และปรับปรุงห้องฉุกเฉิน
  • มอบน้ำเกลือ Saline Irrigate ปริมาตร 250 มล. จำนวน 30 กล่อง
  • มอบเครื่องมือทางการแพทย์ มูลค่า 50,000 บาท ได้แก่เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร 1 เครื่อง เครื่องวัดความดัน 10 เครื่อง และเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนแบบพกพา 1 เครื่อง
  • เลี้ยงอาหารกลางวันได้แก่ก๊วยเตี๋ยว อาหารตักราด และไอศกรีม ให้แก่ผู้ป่วย บุคลากร อสม. ชาวบ้าน รวมถึงพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
  • ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมกันทาสีบริเวณรั้วโดยรอบของโรงพยาบาล และตัดหญ้า
  • มอบชุดเก้าอี้นั่งคอย 2 ชุด และพัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว 2 ชุด จากเงินบริจาคของผู้บริหาร และพนักงานภายในบริษัท จำนวน 8,000 บาท