น้ำเกลือล้างแผล GHP NORMAL SALINE ขวดดัมเบล ขนาด 500 mL