ร่วมงานกับเรา

ตุลาคม 26, 2023

Key Responsibilities

หน้าที่ความรับผิดชอบ *รายงานตรงที่ Business Unit Manager จัดการเอกสารการเปิดลูกค้าใหม่ จัดการเกี่ยวกับเอกสารการประกวดราคาอิเล็คโทรนิคส์ โดยเป็นคน Log in และ Submit เอกสารเข้าระบบ e-GP ซึ่งต้องเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด จัดทำแฟ้มในการเสนอสินค้าเข้า รพ. รัฐและเอกชน โดยประสานกับ Sales Manager และ Business Unit Manager เป็นศูนย์กลางข้อมูล (Information Center) เพื่อ support งานเกี่ยวกับฝ่ายขาย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เป็นต้น ช่วยจัดประชุม โดยประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปประเด็น ในการประชุม เขียนรายงานการประชุม (Take minutes of meeting ) นำเสนอบริการอื่นๆเพิ่มเติมตามนโยบายบริษัท   Qualification: คุณสมบัติ 1จบวิทยาศาสตร์ มีทักษะคล่องแคล่วทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น MS office, Adobe เป็นต้น มีความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP ) ในสินค้าในกลุ่มยา เครื่องมือแพทย์ อาหารเสริมสุขภาพ มีความรู้ ความเข้าใจภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการอ่าน และการเขียน มีทักษะทางด้านการประสานระหว่างแผนกๆต่างๆค่อนข้างดี และมนุษยสัมพันธ์ดี   วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงาน สมัครทาง E-mail   ติดต่อ คุณ ศิริประภา เต็มลา บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 093-947-2925 อีเมล : Siriprapa@ghp.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน) แฟกซ์ : 02-073-0497 เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th LINE ID: 0803866223   สถานที่ปฏิบัติงาน เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
อ่านเพิ่มเติม
ตุลาคม 26, 2023

Admin online & Sale

รายละเอียดงาน 1.บริหารยอดขาย Online ในทุกช่องทางให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.มีวิธีขยายฐานลูกค้าใหม่ๆอยู่เสมอ 3.รับ Order จากลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านช่องทาง Online ต่างๆของบริษัท นำเสนอสินค้า ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูล และอำนวยความสะดวกทั้งหมดให้กับลูกค้า เพื่อปิดการขาย 4.สรุปรายละเอียด Order และประสานกับฝ่ายคลังสินค้าจัดส่ง 5.สรุปข้อมูลรายการยอดขายจากช่องทาง Online นำเสนอผู้บริหาร   อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : – Incentive ตามแต่ตกลง     คุณสมบัติผู้สมัคร มีประสบการณ์ในสายงานขายออนไลน์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี มีความละเอียดรอบคอบ ติดตามงาน มีความสนใจในงานขาย การติดต่อลูกค้า หาความรู้เกี่ยวกับสินค้าเพื่อนำเสนอ มีประสบการณ์การใช้ Facebook, Line, Line@ เกี่ยวกับการสื่อสาร เปิด-ปิดการขาย มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รักงานบริการ พูดจาสุภาพ ขยันอดทน ทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ในการทำงาน วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงาน สมัครทาง E-mail   ติดต่อ คุณ ศิริประภา เต็มลา บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 093-947-2925 อีเมล : Siriprapa@ghp.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน) แฟกซ์ : 02-073-0497 เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th LINE ID: 0803866223   สถานที่ปฏิบัติงาน เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
อ่านเพิ่มเติม
ตุลาคม 26, 2023

Content creator

  รายละเอียดงาน 1.วางแผนและสร้างเนื้อหาของสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย 2.นำเอกลักษณ์ และแบรนด์สินค้าไปวางแผนสร้าง content 3.คิดค้นเนื้อหา content ที่สร้างสรรค์ มีความเหมาะสมกับสินค้าหรือธุรกิจที่รับผิดชอบ และสื่อสารออกไปอย่างชัดเจน 4.เขียนคำโฆษณาที่ครอบคลุมเนื้อหาหลายประเภท ทั้งการบรรยาย ไปจนถึงการเขียนบทความ 5.ออกแบบภาพถ่าย สำหรับใช้ยกระดับเนื้อหา content พร้อมนำภาพเหล่านั้นไปต่อยอดเป็นภาพกราฟิกประกอบเนื้อหาด้วย 6.สร้างเนื้อหาที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงผู้ใช้งานให้เข้าหาแบรนด์ ผ่าน content ที่น่าสนใจ   อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : –   คุณสมบัติผู้สมัคร ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทักษะด้านการค้นคว้าข้อมูลที่สำคัญมาวิเคราะห์ แล้วปรับใช้งานกับ content มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการผลิต content ที่ได้รับมอบหมายอย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นด้านงานเขียน, การสร้างภาพกราฟิก หรือตัดต่อวิดีโอ ความสามารถในการปรับตัว และสร้าง content ให้ก้าวหน้า ต้องตามเทรนด์โลกให้ทันอยู่เสมอ มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความฉลาดทางอารมณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ หากใช้โปรแกรม Canva, Capcut เป็น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงาน สมัครทาง E-mail   ติดต่อ คุณ ศิริประภา เต็มลา บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 093-947-2925 อีเมล : Siriprapa@ghp.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน) แฟกซ์ : 02-073-0497 เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th LINE ID: 0803866223   สถานที่ปฏิบัติงาน เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
อ่านเพิ่มเติม
ตุลาคม 26, 2023

Video Editor

Video Editor รายละเอียดงาน 1.ตัดต่อคลิปหลากหลายรูปแบบทั้งสั้นและยาว เช่น Content Video / Short Film / Online Ad / VLOG / Teaser / Event Video ลง Platform (Facebook, TikTok, YouTube) 2.ปรับปรุงและแก้ไขแสง สี และภาพที่ผิดพลาด 3.สร้างสรรค์ผลงานตัดต่อวีดีโอนำเสนอให้น่าสนใจและเหมาะสมกับช่องทางที่จะเผยแพร่ 4.ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของไฟล์วีดีโอก่อนส่งมอบหรือโพสต์ออนไลน์ 5.จบงานตัดต่อที่เป็น pattern ง่ายๆได้ด้วยตนเอง 6.ถ่าย VDO จากกล้อง DSLR และกล้องโทรศัทพ์มือถือได้ 7.รู้มุมกล้อง แสงเงา และเทคนิคในการถ่าย VDO ที่น่าสนใจ   อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : –   คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านการตัดต่อ และถ่ายวีดีโอในระดับดี มี Passion ในการทำงานสาย Production มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น และมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน มีความสามารถในการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี มีความรับผิดชอบต่อ Project ที่ได้รับมอบหมาย ความสามารถใช้ Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop และ Illustrator หากมีประสบการณ์สายเอเจนซี่ หรือโปรดักชั่นเฮ้าส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ   วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงาน สมัครทาง E-mail   ติดต่อ คุณ ศิริประภา เต็มลา บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 093-947-2925 อีเมล : Siriprapa@ghp.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน) แฟกซ์ : 02-073-0497 เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th LINE ID: 0803866223   สถานที่ปฏิบัติงาน เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
อ่านเพิ่มเติม
ตุลาคม 26, 2023

Graphic Design

Graphic Design รายละเอียดงาน : 1.ทำ Graphic Design แต่งภาพ รีทัช ภาพถ่ายสินค้าและภาพเพื่อการโฆษณา 2.ออกแบบและจัดทำกราฟฟิคเกี่ยวกับสื่อโฆษณาและโปรโมชั่นต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการขายและการตลาด 3.ออกแบบสื่อการตลาดต่างๆ อาทิ โบรชัวร์ แบนเนอร์สำหรับ Website สื่อออนไลน์ E-Direct Mail ป้ายโฆษณา 4.ออกแบบ Brand Logo แพคเกจจิ้งต่างๆ ที่เกี่ยวกับแบรนด์ ฯลฯ 5.รับผิดชอบงานกราฟฟิคต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับ Online Business   อัตรา :    1 ตำแหน่ง เงินเดือน : – คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1. วุติปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค, Wed Design หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25-35 ปี
3. สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิคดีไซด์ได้ดี เช่น Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
4. สามารถถ่ายภาพสินค้า และภาพนิ่งอื่นๆ เพื่อนำมาทำสื่อโฆษณาได้
5. คุ้นเคยกับ Social Media เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Line, Youtube และ Application ต่างๆ
6. มีรสนิยมดี และมีความติดสร้างสรรค์ในการออกแบบภาพโฆษณา
7. มีทักษะในการประสานงาน สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
8. มีความรับผิดชอบ ขยัน และมีแนวคิดในการพัฒนาเรียนรู้อยู่เสมอ
9. ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำกราฟฟิคดีไซน์สายออนไลน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงาน สมัครทาง E-mail   ติดต่อ คุณ ศิริประภา เต็มลา บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 093-947-2925 อีเมล : Siriprapa@ghp.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน) แฟกซ์ : 02-073-0497 เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th LINE ID: 0803866223   สถานที่ปฏิบัติงาน เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
อ่านเพิ่มเติม
กรกฎาคม 13, 2023

ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ (เภสัชกร)

  รายละเอียดงาน
1.การวางแผน,กำกับดูแลการปฏิบัติงานในส่วนควบคุมคุณภาพ
2.การจัดสรรงบประมาณประจำปี และจัดทำเอกสารของส่วนควบคุมคุณภาพ
3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.กำกับดูแลให้คำปรึกษา แก้ปัญหาด้านวิชาการ และงานควบคุมคุณภาพและดำเนินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับส่วนงาน
5.การเข้าประชุม วางแผน- เสนอแนะแก้ปัญหา ขับเคลื่อน นโยบายองค์กร
6.การตรวจ,ทบทวน และอนุมัติผลการวิเคราะห์
7.การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ไม่จำกัดเพศ อายุ28ปีขึ้นไป
2.ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต (ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม)
3.มีประสบการณ์ด้าน ISO ระบบคุณภาพด้านยา/เครื่องมือแพทย์ พิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
5.มีการทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความระมัดระวังและรอบคอบ
6.มีความสามารถในการบริหารจัดการ
7.มีความรู้ด้านการคำนวณทางสถิติ
8.มีความสามารถด้านการคิดและการตัดสินใจที่ดี,มีการวางแผน และการคิดเชิงวิเคราะห์
9.มีความรู้ด้าน ISO 9001,ISO13485,ISO/IEC17025,GMP PIC/S และ GMP เครื่องมือแพทย์
10.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ (Microsoft Office)
11.มีประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพ/ห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 3 ปี   วิธีการสมัคร
• สมัครด้วยตนเอง
• ส่งจดหมายสมัครงาน
• สมัครทาง E-mail ติดต่อ
คุณ ศิริประภา เต็มลา
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 093-947-2925
อีเมล : Siriprapa@ghp.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-073-0497
เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th
LINE ID: 0803866223 สถานที่ปฏิบัติงาน
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
อ่านเพิ่มเติม
มิถุนายน 28, 2023

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ Business Development Executive

รายละเอียดงาน
• ช่วยงานการหาสินค้าใหม่และการทำตลาดสินค้าใหม่
• Enlisting สินค้าในช่องทางใหม่ๆ เช่น ร้านยา, โรงพยาบาล, Modern trade และ อื่นq
• ช่วยเกี่ยวกับการฝึกอบรมการขายการตลาดให้กับทีมขาย
• บริหารการขายและการตลาด   คุณสมบัติผู้สมัคร
• ปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ , การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ’
• ประสบการณ์ทำงาน Assistant Product manager / Product Manager หรือ Key account หรือ Sale Representative สินค้ายา,เครื่องมือแพทย์ หรือ สินค้าสุขภาพ อย่างน้อย 1 ปี
• หากมีประสบกาณ์ Assistant Product Manager หรือ Product Manager จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• การบริหารการขาย / บริหารลูกค้า
• สามารถงาน presentation กับลูกค้าได้
• ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความสามารถในการจับใจความ รู้จักยืดหยุ่น ทักษะการเจรจา   วิธีการสมัคร
• สมัครด้วยตนเอง
• ส่งจดหมายสมัครงาน
• สมัครทาง E-mail     ติดต่อ
คุณ ..ศิริประภา เต็มลา………
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 093-947-2925
อีเมล : Siriprapa@ghp.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-073-0497
เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th
LINE ID: 0803866223     สถานที่ปฏิบัติงาน
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
อ่านเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 13, 2023

พนักงานขายลูกค้ารายใหญ่ Key Account Executive (Modern trade)

พนักงานขายลูกค้ารายใหญ่ Key Account Executive (Modern trade)   รายละเอียดงาน
• การเปิดลูกค้าลูกใหม่ช่องทางModern trade และ chain drug store
-Enlisting สินค้า
• นำเสนอสินค้ากลุ่ม Health Care
• บริหารการขายและการตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร
– ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ , การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ทำงานด้านการขายยาหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยา อย่างน้อย 1 ปี
– การบริหารการขาย / บริหารลูกค้า
– สามารถ presentation ได้
– มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจและการทำ TTA
– สามารถคิด Promotion และ ทำ Business Plan ของลูกค้า Modern trade และ Chain drug store ได้   วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง
ส่งจดหมายสมัครงาน
สมัครทาง E-mail ติดต่อ
คุณ ..ศิริประภา เต็มลา………
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 093-947-2925
อีเมล : Siriprapa@ghp.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-073-0497
เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th
LINE ID: 0803866223 สถานที่ปฏิบัติงาน
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
อ่านเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 13, 2023

พนักงานขายลูกค้ารายใหญ่ Key Account Executive (Hospital)

พนักงานขายลูกค้ารายใหญ่ Key Account Executive (Hospital)   หน้าที่ความรับผิดชอบ • Enlisting สินค้า Healthcare
• สร้างโอกาสทางการขาย
-บริหารยอดขาย
-ดูแลลูกค้าภายใต้ความรับผิดชอบ คุณสมบัติผู้สมัคร
– ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ , การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ทำงานด้านการขายยาหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยา อย่างน้อย 1 ปี
– ผลิตภัณฑ์ยา หรือเกี่ยวกับสุขภาพ Health Care
– การบริหารการขาย / บริหารลูกค้า
– มีประสบการณ์ดูแลลูกค้าช่องทาง โรงพยาบาล ,คลินิก และสายสุขภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพ และบุคคลากรทางการแพทย์
– รู้จังหวะเวลาการทำเข้าสินค้าในโรงพยาบาลและการ Lock Specification ของสินค้า
– สามารถ presentation สินค้ากับบุคลากรทางการแพทย์ได้
-ทำงานได้ภายใจ้ความกดดัน วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง
ส่งจดหมายสมัครงาน
สมัครทาง E-mail ติดต่อ
คุณ ..ศิริประภา เต็มลา………
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 093-947-2925
อีเมล : Siriprapa@ghp.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-073-0497
เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th
LINE ID: 0803866223 สถานที่ปฏิบัติงาน
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
อ่านเพิ่มเติม