ข่าวสารและกิจกรรม

มีนาคม 28, 2024
การจ่ายเงินปันผลประจำปี

ที่ จี. 090-2567 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลประจำปี

อ่านเพิ่มเติม
มีนาคม 22, 2024

โครงการดีๆ ที่ GHP..ปันน้ำใจ สุขใจทั้งผู้ให้ และผู้รับ

โครงการดีๆ ที่ GHP..ปันน้ำใจ สุขใจทั้งผู้ให้ และผู้รับ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ Casoft ให้แก่เทศบาลพระนครศรีอยุธยา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพนียด ตำบลสวนพริก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 13 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม
มีนาคม 18, 2024

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

  ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารบริหาร บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 101/99 หมู่ที่ 20 ซอยนวนคร 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โดยบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์แล้วตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับบริษัทฯ
หากท่านใดไม่ได้รับ โปรดติดต่อและแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป ติดต่อ 02 0730490 ต่อ 6002
อ่านเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 13, 2024

เรื่องปิดสมุดพักทะเบียนการโอนหุ้น

อ่านเพิ่มเติม
มกราคม 25, 2024

บรรยายพิเศษเรื่อง Cross Border E-commerce to China

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจาก ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย กรรมการบริษัท และอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทีมนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกจากประเทศจีน (คุณ Hui Feng และคุณ JINGXIAN CHEN) บรรยายในหัวข้อพิเศษเรื่อง “Cross Border E-commerce to China” ณ โรงแรม Movenpick BDMS Wellness Resort Bangkok โดยมีคณะผู้บริหารจากบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน), องค์การเภสัชกรรม, บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด, บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน), บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด และบริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม
ธันวาคม 26, 2023

กิจกรรมเปิดตัว หน่วยธุรกิจเพื่อสุขภาพ G-BiZZ อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางหน่วยงาน G-BiZZ หรือ หน่วยธุรกิจเพื่อสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวหน่วยงานอย่างเป็นทางการในชื่อธีม You are Hero โดยมีการเข้าแนะนำหน่วยธุรกิจใหม่กับฝ่ายต่างๆ แก่พนักงานในบริษัท GHP และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ผ่านเกมคำถามตอบ และ กิจกรรมออกบูทร่วมสนุกแจกของรางวัลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายใต้บริษัท GHP อาทิเช่น น้ำเกลือ GHP Normal Saline ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ Casoft และ ผลิตภัณฑ์เพิ่มน้ำนมคุณแม่หลังคลอด With Love   เป้าหมายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือต้องการให้ พนักงาน GHP ทุกคน รับรู้ถึงหน้าที่การทำงานของส่วนต่างๆ ในฝ่ายธุรกิจใหม่อันประกอบไปด้วย Business Development(BD), Business to Business(B2B), Business to Customer(B2C) และ Logistic Service(G Solutions) ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน   ทั้งนี้ หน่วยธุรกิจเพื่อสุขภาพ G-BiZZ จะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะสนับสนุนธุรกิจของบริษัท GHP เพื่อให้สามารถแข่งขัน และ สร้างยอดขายขององค์กรให้ประสบความสำเร็จร่วมกันกับทุกแผนกในบริษัทดังคอนเซปท์ You are Hero ที่ไม่ว่าใครในบริษัท GHP ก็สามารถเป็นฮีโร่ได้ทุกคนเช่นกัน
อ่านเพิ่มเติม
ธันวาคม 13, 2023
GHP

GHP Business Plan 2024

 GHP จัดสัมมนาระดมความคิด จัดทำแผนยุทธศาสตร์ GHP  2024 โดยมี คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา และ ผู้จัดการ เข้าร่วมภายใต้แนวคิด GHP Business Plan 2024 ซึ่งเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และ แผนปฎิบัติงานที่สำคัญๆ ทั้งด้าน จุดแข็ง (Strengths) และปรับปรุงโอกาสพัฒนา (Opportunities fot Improvement) รวมทั้งแนวทางใหม่ๆ เพื่อให้ GHP ปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และ ก้าวทันต่อสถานการณ์โลก เพื่อมุ่งสู่ระดับพัฒนาการที่สูงขึ้นในปีต่อไป ในวันที่ 4-5 กันยายน 2566 ณ จังหวัดชลบุรี
อ่านเพิ่มเติม
กรกฎาคม 6, 2023

โครงการCSR ปล่อยปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ณ.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบน

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสัมมนาท่องเที่ยวประจำปี 2566
และโครงการCSR ปล่อยปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ณ.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบน
เมือวันที่ 30 มิ.ย. 66 – 2 ก.ค. 66 ที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม
มิถุนายน 2, 2023

CSR บริจาคน้ำเกลือ normal saline ให้แก่มูลนิธิพุทไธสวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 26 พ.ค. 66 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) มอบน้ำเกลือ normal saline ให้แก่มูลนิธิพุทไธสวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุ และใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมของมูลนิธิฯ จำนวน 400 ขวด
อ่านเพิ่มเติม