ข่าวสารและกิจกรรม

กรกฎาคม 6, 2023

โครงการCSR ปล่อยปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ณ.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบน

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสัมมนาท่องเที่ยวประจำปี 2566
และโครงการCSR ปล่อยปูทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ณ.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบน
เมือวันที่ 30 มิ.ย. 66 – 2 ก.ค. 66 ที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม
มิถุนายน 2, 2023

CSR บริจาคน้ำเกลือ normal saline ให้แก่มูลนิธิพุทไธสวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 26 พ.ค. 66 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) มอบน้ำเกลือ normal saline ให้แก่มูลนิธิพุทไธสวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุ และใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมของมูลนิธิฯ จำนวน 400 ขวด
อ่านเพิ่มเติม
พฤษภาคม 16, 2023

ต้อนรับคณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา  บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายแพทย์ ธานินทร์ สีวาภรณ์สกุล กรรมการผู้จัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะ อาจารย์ และคณะนิสิตนักศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ)  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำยาปราศจากเชื้อ จากนั้น เข้าชมห้องห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้นิสิตนักศึกษา ได้เรียนรู้ในจากสถานประกอบการจริง     
อ่านเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 24, 2023

CSR GHPบริจาคน้ำเกลือให้กับสมาคมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณเกศกนก นรเดชานนท์ ผู้แทนบริษัทฯ ได้เดินทางเพื่อบริจาคน้ำเกลือให้สมาคมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ในโครงการน้ำเกลือ ปันน้ำใจ สู่คนไทย สู่สังคม กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสังคม จำนวน 400 ขวด  ทั้งนี้เพื่อใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมของมูลนิธิต่อไป
อ่านเพิ่มเติม
มกราคม 18, 2023

GHP ร่วมออกบูธ งานประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ปี 2566 “Health Tech for Smart Living

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) ร่วมออกบูธ งานประชุมวิชาการสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ปี 2566 “Health Tech for Smart Living นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพเพื่อชีวิตดีดี” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ที่โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ในงานมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลทางการแพทย์ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์มาแสดงในงาน
อ่านเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 15, 2022

ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 8.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมฯ และสิทธิในการรับเงินปันผล ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม
พฤศจิกายน 10, 2021

CSR บริจาคน้ำเกลือช่วยเหลือโรงพยาบาลซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

CSR บริจาคน้ำเกลือช่วยเหลือโรงพยาบาลซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ใน จ.ชัยภูมิ ซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า 50 ปี ทำให้โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เกิดความเสียหาย และขาดแคลนเครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ์ที่จะให้บริการผู้ป่วย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณจักรปวิณ พังเครือ ผู้แทนบริษัทฯ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้ช่วยเหลือโรงพยาบาลซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยร่วมบริจาคน้ำเกลือจำนวนทั้งหมด  1,280 ขวด มูลค่า 23,720 บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลฯ บริษัทฯ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้โรงพยาบาลผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ววัน
อ่านเพิ่มเติม
พฤศจิกายน 10, 2021

CSR บริจาคน้ำเกลือช่วยเหลือโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ใน จ.ชัยภูมิ ซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า 50 ปี ทำให้โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เกิดความเสียหาย และขาดแคลนเครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ์ที่จะให้บริการผู้ป่วย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณจักรปวิณ พังเครือ ผู้แทนบริษัทฯ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้ช่วยเหลือโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยร่วมบริจาคน้ำเกลือจำนวนทั้งหมด 1,360 ขวด มูลค่า 40,600 บาท (สี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลฯ บริษัทฯ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้โรงพยาบาลผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ววัน
อ่านเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 12, 2021

ประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมฯ และสิทธิในการรับเงินปันผล ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564  
อ่านเพิ่มเติม