AdminGHP

ตุลาคม 26, 2023

Key Responsibilities

หน้าที่ความรับผิดชอบ *รายงานตรงที่ Business Unit Manager จัดการเอกสารการเปิดลูกค้าใหม่ จัดการเกี่ยวกับเอกสารการประกวดราคาอิเล็คโทรนิคส์ โดยเป็นคน Log in และ Submit เอกสารเข้าระบบ e-GP ซึ่งต้องเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด จัดทำแฟ้มในการเสนอสินค้าเข้า รพ. รัฐและเอกชน โดยประสานกับ Sales Manager และ Business Unit Manager เป็นศูนย์กลางข้อมูล (Information Center) เพื่อ support งานเกี่ยวกับฝ่ายขาย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เป็นต้น ช่วยจัดประชุม โดยประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปประเด็น ในการประชุม เขียนรายงานการประชุม (Take minutes of meeting ) นำเสนอบริการอื่นๆเพิ่มเติมตามนโยบายบริษัท   Qualification: คุณสมบัติ 1จบวิทยาศาสตร์ มีทักษะคล่องแคล่วทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น MS office, Adobe เป็นต้น มีความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP ) ในสินค้าในกลุ่มยา เครื่องมือแพทย์ อาหารเสริมสุขภาพ มีความรู้ ความเข้าใจภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการอ่าน และการเขียน มีทักษะทางด้านการประสานระหว่างแผนกๆต่างๆค่อนข้างดี และมนุษยสัมพันธ์ดี   วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงาน สมัครทาง E-mail   ติดต่อ คุณ ศิริประภา เต็มลา บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 093-947-2925 อีเมล : Siriprapa@ghp.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน) แฟกซ์ : 02-073-0497 เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th LINE ID: 0803866223   สถานที่ปฏิบัติงาน เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
อ่านเพิ่มเติม
ตุลาคม 26, 2023

Admin online & Sale

รายละเอียดงาน 1.บริหารยอดขาย Online ในทุกช่องทางให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.มีวิธีขยายฐานลูกค้าใหม่ๆอยู่เสมอ 3.รับ Order จากลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านช่องทาง Online ต่างๆของบริษัท นำเสนอสินค้า ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูล และอำนวยความสะดวกทั้งหมดให้กับลูกค้า เพื่อปิดการขาย 4.สรุปรายละเอียด Order และประสานกับฝ่ายคลังสินค้าจัดส่ง 5.สรุปข้อมูลรายการยอดขายจากช่องทาง Online นำเสนอผู้บริหาร   อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : – Incentive ตามแต่ตกลง     คุณสมบัติผู้สมัคร มีประสบการณ์ในสายงานขายออนไลน์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี มีความละเอียดรอบคอบ ติดตามงาน มีความสนใจในงานขาย การติดต่อลูกค้า หาความรู้เกี่ยวกับสินค้าเพื่อนำเสนอ มีประสบการณ์การใช้ Facebook, Line, Line@ เกี่ยวกับการสื่อสาร เปิด-ปิดการขาย มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รักงานบริการ พูดจาสุภาพ ขยันอดทน ทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ในการทำงาน วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงาน สมัครทาง E-mail   ติดต่อ คุณ ศิริประภา เต็มลา บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 093-947-2925 อีเมล : Siriprapa@ghp.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน) แฟกซ์ : 02-073-0497 เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th LINE ID: 0803866223   สถานที่ปฏิบัติงาน เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
อ่านเพิ่มเติม
ตุลาคม 26, 2023

Content creator

  รายละเอียดงาน 1.วางแผนและสร้างเนื้อหาของสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย 2.นำเอกลักษณ์ และแบรนด์สินค้าไปวางแผนสร้าง content 3.คิดค้นเนื้อหา content ที่สร้างสรรค์ มีความเหมาะสมกับสินค้าหรือธุรกิจที่รับผิดชอบ และสื่อสารออกไปอย่างชัดเจน 4.เขียนคำโฆษณาที่ครอบคลุมเนื้อหาหลายประเภท ทั้งการบรรยาย ไปจนถึงการเขียนบทความ 5.ออกแบบภาพถ่าย สำหรับใช้ยกระดับเนื้อหา content พร้อมนำภาพเหล่านั้นไปต่อยอดเป็นภาพกราฟิกประกอบเนื้อหาด้วย 6.สร้างเนื้อหาที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงผู้ใช้งานให้เข้าหาแบรนด์ ผ่าน content ที่น่าสนใจ   อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : –   คุณสมบัติผู้สมัคร ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทักษะด้านการค้นคว้าข้อมูลที่สำคัญมาวิเคราะห์ แล้วปรับใช้งานกับ content มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการผลิต content ที่ได้รับมอบหมายอย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นด้านงานเขียน, การสร้างภาพกราฟิก หรือตัดต่อวิดีโอ ความสามารถในการปรับตัว และสร้าง content ให้ก้าวหน้า ต้องตามเทรนด์โลกให้ทันอยู่เสมอ มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความฉลาดทางอารมณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ หากใช้โปรแกรม Canva, Capcut เป็น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงาน สมัครทาง E-mail   ติดต่อ คุณ ศิริประภา เต็มลา บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 093-947-2925 อีเมล : Siriprapa@ghp.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน) แฟกซ์ : 02-073-0497 เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th LINE ID: 0803866223   สถานที่ปฏิบัติงาน เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
อ่านเพิ่มเติม
ตุลาคม 26, 2023

Video Editor

Video Editor รายละเอียดงาน 1.ตัดต่อคลิปหลากหลายรูปแบบทั้งสั้นและยาว เช่น Content Video / Short Film / Online Ad / VLOG / Teaser / Event Video ลง Platform (Facebook, TikTok, YouTube) 2.ปรับปรุงและแก้ไขแสง สี และภาพที่ผิดพลาด 3.สร้างสรรค์ผลงานตัดต่อวีดีโอนำเสนอให้น่าสนใจและเหมาะสมกับช่องทางที่จะเผยแพร่ 4.ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของไฟล์วีดีโอก่อนส่งมอบหรือโพสต์ออนไลน์ 5.จบงานตัดต่อที่เป็น pattern ง่ายๆได้ด้วยตนเอง 6.ถ่าย VDO จากกล้อง DSLR และกล้องโทรศัทพ์มือถือได้ 7.รู้มุมกล้อง แสงเงา และเทคนิคในการถ่าย VDO ที่น่าสนใจ   อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : –   คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านการตัดต่อ และถ่ายวีดีโอในระดับดี มี Passion ในการทำงานสาย Production มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น และมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน มีความสามารถในการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี มีความรับผิดชอบต่อ Project ที่ได้รับมอบหมาย ความสามารถใช้ Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop และ Illustrator หากมีประสบการณ์สายเอเจนซี่ หรือโปรดักชั่นเฮ้าส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ   วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงาน สมัครทาง E-mail   ติดต่อ คุณ ศิริประภา เต็มลา บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 093-947-2925 อีเมล : Siriprapa@ghp.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน) แฟกซ์ : 02-073-0497 เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th LINE ID: 0803866223   สถานที่ปฏิบัติงาน เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
อ่านเพิ่มเติม
ตุลาคม 26, 2023

Graphic Design

Graphic Design รายละเอียดงาน : 1.ทำ Graphic Design แต่งภาพ รีทัช ภาพถ่ายสินค้าและภาพเพื่อการโฆษณา 2.ออกแบบและจัดทำกราฟฟิคเกี่ยวกับสื่อโฆษณาและโปรโมชั่นต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการขายและการตลาด 3.ออกแบบสื่อการตลาดต่างๆ อาทิ โบรชัวร์ แบนเนอร์สำหรับ Website สื่อออนไลน์ E-Direct Mail ป้ายโฆษณา 4.ออกแบบ Brand Logo แพคเกจจิ้งต่างๆ ที่เกี่ยวกับแบรนด์ ฯลฯ 5.รับผิดชอบงานกราฟฟิคต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับ Online Business   อัตรา :    1 ตำแหน่ง เงินเดือน : – คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1. วุติปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค, Wed Design หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25-35 ปี
3. สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิคดีไซด์ได้ดี เช่น Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
4. สามารถถ่ายภาพสินค้า และภาพนิ่งอื่นๆ เพื่อนำมาทำสื่อโฆษณาได้
5. คุ้นเคยกับ Social Media เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Line, Youtube และ Application ต่างๆ
6. มีรสนิยมดี และมีความติดสร้างสรรค์ในการออกแบบภาพโฆษณา
7. มีทักษะในการประสานงาน สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
8. มีความรับผิดชอบ ขยัน และมีแนวคิดในการพัฒนาเรียนรู้อยู่เสมอ
9. ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำกราฟฟิคดีไซน์สายออนไลน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงาน สมัครทาง E-mail   ติดต่อ คุณ ศิริประภา เต็มลา บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 093-947-2925 อีเมล : Siriprapa@ghp.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน) แฟกซ์ : 02-073-0497 เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th LINE ID: 0803866223   สถานที่ปฏิบัติงาน เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
อ่านเพิ่มเติม
ตุลาคม 25, 2023
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่

5 เคล็ดลับ การเลือก ผ้าอ้อมผู้ใหญ่

สำหรับผู้ที่กำลังมองหา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ หรือ บางทีเพื่อคุณเอง วันนี้ GHP จะขอมาบอกเคล็ดลับ ในการเลือก ผ้าอ้อม  เพื่อให้ผู้ที่ใส่นั้นรู้สึกสบายต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน   องค์ประกอบการตัดสินใจซื้อ 1. ควรเลือกประเภท ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ที่เหมาะกับผู้ใช้ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ มีหลายแบบ หลายขนาดที่แตกต่าง ร่วมถึงวิธีการสวมใส่ ดังนั้นเราควรพิจารณาขนาดที่เหมาะสมกับผู้ที่จะใช้งาน แนะนำให้เลือกขนาดที่สามารถปรับขนาดได้ เพื่อความสะดวกสบาย 2. พิจารณาคุณสมบัติของ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ความสามารถในการซึบซับของเหลว ที่ต้องได้รับมาตรฐาน หรือ ประเภทของผ้าอ้อมที่คุณชื่นชอบ แต่หากคุณต้องการผ้าอ้อมสำหรับการใช้งานประจำ ก็อาจจะต้องพิจารณา ปริมาณความจุ การรั่วซึม การไหลย้อนกลับ ป้องกันการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และ การใช้งาน 3. การเลือก ผ้าอ้อมที่ มีวัสดุที่เหมาะสม ป้องกันการระคายเคืองผิว ผ้าอ้อมมีให้ในหลายวัสดุ เช่น ผ้า, ไนลอน, หรือผ้าไมโครไฟเบอร์ ซึ่งต้องเป็นวัสดุที่อ่อนโยน เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้สึกสบายและใช้งานได้ง่าย 4. ความสะดวกสบายในการใช้งาน อย่าลืมความสะดวกสบาย สามารถที่จะระบายอากาศได้ดี เป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณา 5. ความคุ้มค่าของราคา ประเด็นนี้ คุณอาจต้องพิจารณางบประมาณของคุณด้วย แต่อย่าลืมว่าผ้าอ้อมที่คุณเลือกควรเป็นคุณภาพด้วย   สรุปการตัดสินใจซื้อ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จากที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นถือว่าเป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการเลือกใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่จะซื้อและมอบให้คนที่คุณรัก แต่จะต้องคำนึกถึงปัจจัยที่กล่าวมา เพื่อให้เหมาะสมกับผู้สวมใส่   อ้างอิง
agingcare.com parentgiving.com  
อ่านเพิ่มเติม
ตุลาคม 5, 2023

สารอาหารในหัวปลี ประโยชน์สำหรับมารดาที่ให้นมลูก

ประโยชน์ของหัวปลี หัวปลีเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการผลิตน้ำนมในมารดาหลังคลอดทารก
การให้นมบุตรของคุณแม่หลังคลอดทารกเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากนมแม่มีสารอาหารและสารประกอบที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาของทารกในช่วงเด็กแรกเกิด ในบทความนี้เราจะพูดถึงความสำคัญของการให้นมแม่และวิธีที่หัวปลีสามารถช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำนมในระหว่างระยะเวลานี้   คุณแม่และทารกมีความเชื่อมโยงที่สำคัญผ่านการให้นมจากแม่ น้ำนมแม่ไม่เพียงแต่เป็นอาหารที่มีประโยชน์แต่ยังสำคัญในการสร้างความผูกพันธ์ระหว่างแม่และลูก เรามาพูดถึงสารอาหารที่มีอยู่ในน้ำนมแม่และสารอาหารหัวปลีที่ช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำนมในแม่ให้เพียงพอสำหรับทารกในระหว่างช่วงเวลานี้:   สารอาหารในหัวปลี 1.โปรตีน: นมแม่มีโปรตีนที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของทารก เป็นสารอาหารที่ช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อ หัวปลีมีโปรตีนคุณภาพสูงที่ช่วยให้นมแม่มีความหลากหลายของกรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของทารก   2.ไลฟิโคลิน: สารนี้มีประโยชน์ในการสร้างภูมิต้านทานในทารก ซึ่งช่วยป้องกันการติดเชื้อและโรคต่างๆ ซึ่งนมแม่มีไลฟิโคลินในปริมาณมาก และหัวปลีเสริมการสร้างไลฟิโคลินนี้ให้มากขึ้น   3.คาร์โบไฮเดรต: คาร์โบไฮเดรตในนมแม่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มพลังงานแก่แม่และทารก คาร์โบไฮเดรตในหัวปลีช่วยให้นมแม่มีพลังงานเพียงพอในระหว่างช่วงการให้นม   4.ไขมัน: ไขมันในนมแม่มีความสำคัญในการพัฒนาสมองของทารก และใช้เป็นแหล่งพลังงาน เช่นกัน หัวปลีเสริมการให้นมแม่มีไขมันที่มีคุณค่าสูง เช่น กรดไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวเช่น กรดไขมันโอเมก้า-3   5.วิตามินและแร่ธาตุ: นมแม่มีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ที่สำคัญในการพัฒนาร่างกายของทารก หัวปลีสามารถเสริมการให้นมแม่ด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญเหล่านี้   สรุป นอกจากนี้หัวปลียังเป็นแหล่งของสารสำคัญเช่น กรดไฮโดรซีเนติค ที่ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมในแม่ และช่วยให้ทารกได้รับน้ำนมเพียงพอตามความต้องการของตัวเอง เป็นที่ทราบดี การให้นมแม่หลังคลอดทารกเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ทารกได้รับสารอาหารที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนา หัวปลี เป็นอาหารที่มีคุณค่าสูงและมีสารสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำนมในแม่ ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าในช่วงนี้ เพื่อให้นมแม่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของทารกและสุขภาพของแม่ด้วยเช่นกัน.
อ่านเพิ่มเติม
กันยายน 25, 2023

ผู้สูงอายุกับอาการภาวะกลั้นปัสสาวะ

การพักผ่อนและความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ แต่ทว่ามีภาวะที่รุนแรงอาจเข้ามาขัดขวางคุณภาพชีวิตของพวกเขา  ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ภาวะนี้อาจเกิดขึ้นในคนสูงอายุ เมื่อพูดถึงปัญหาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ สามารถพบได้ทุกเพศ ทุกวัย แต่จะพบในวัยผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย ภาวะนี้อาจทำให้ผู้ที่ดูแลจะต้องเผชิญกับความลำบากในการรักษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ   ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่มีได้หลายสาเหตุที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ กล้ามเนื้อในอุ้งเชิงกรานหย่อนตัวซึ่งจะพบได้บ่อยในเพศหญิง การที่หูรูดท่อปัสสาวะรัดตัวไม่ดี หรือภายหลังจากการผ่าตัดในระบบทางเดินปัสสาวะ กล้ามเนื้อเรียบของกระเพาะปัสสาวะมีการบีบตัวมากผิดปกติ อันเนื่องมาจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะเอง เช่นมีเนื้องอก การที่พบนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ หรือ มาจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคพาร์กินสัน โรคสมองเสื่อม ทำให้กระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวกว่าปกติ ภาวะที่ผู้สูงวัยมีปัสสาวะเล็ดออกมา อาจเกิดจากสาเหตุทางกายภาพเช่น ภาวะต่อมลูกหากโต ภาวะกระเพาะปัสสาวะหย่อน หรือ จากที่กระเพาะปัสสาวะไม่บีบตัวอันเนื่องมาจากพยาธิสภาพของโรค เช่น โรคเบาหวาน ภาวะไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น ทำให้เกิดปัสสาวะคั่งค้าง และล้นออกมา ภาวะกลั้นไม่อยู่เนื่องจากข้อจำกัดของร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสิ่งแวดล้อม หรือเป็นผู้มีความบกพร้องของการรับรู้ทำให้ไม่สามารถไปเข้าห้องน้ำได้และเกิดปัสสาวะราดออกมาโดยไม่มีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ แต่เกิดจากสภาะสมองเสื่อมชนิดรุนแรง ความผิดปกติของระบบประสาท โรคหลอดเลือดสมอง หรือ ภาวะซึมเศร้าเป็นต้น   ภาวะกลั้นปัสสาวะ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่สามารถทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกขาดความสบายและลำบากในชีวิตประจำวัน เริ่มมีกิจกรรมภายนอกบ้านลดลง  อาจทำให้พวกเขาต้องยึดติดกับบ้าน และมีความกังวลในการออกจากบ้าน เพื่อป้องกันความไม่สบาย นอกจากนี้ เสี่ยงต่อการเกิดการพลัดตกหกล้ม เพราะผู้สูงอายุจะต้องรีบเร่งไปเข้าห้องน้ำ  ขณะเดียวกันบางรายอาจมีความรู้สึกคุณค่าตัวเองลดลง ร่วมกับมีภาวะเครียด อาจจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าได้   แนวทางการดูแล สำหรับผู้สูงอายุที่เผชิญกับภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ การดูแลรักษาผู้สูงวัยโดยการไม่ใช้ยา เช่น การให้คำแนะนำ การสอน การปรับพฤติกรรมต่าง กำหนดให้ผู้สูงวัยเข้าห้องน้ำทุก 2-3 ชั่วโมง เพื่อกำหนดให้ขับถ่ายเป็นเวลา ฝึกกลั้นปัสสาวะเพื่อให้รู้สึกว่าถ้าต้องปัสสาวะต้องไปทันที่ที่รู้สึกปวด หากในกรณีที่จำเป็นจะต้องสวมใส่ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ก็เป็นแนวทางดูแลได้อีกทาง นอกจากนี้ การสนับสนุนจากครอบครัวและผู้ดูแลมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ้าอ้อมผู้ใหญ่  ก็เป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยดูแลผู้สูงวัย ในกรณีที่มีอาการปัญหาเรื่องการขับถ่าย     อ้างอิง สมทรง จิระวรานันท์ และ จุฬาลักษณ์ ใจแปง บทความวิชาการ ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้ในผู้สูงอายุ : บทบาทพยาบาล  นิตยา จันทบุตร และคณะ. (2651). ความชุกของภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ของผู้สูงอายุในชุมชน.การประชุม                             วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3                             “นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก” อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชธานี วิชัย เอกพลากร. (บรรณาธิการ).(2559). การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557.นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.  
อ่านเพิ่มเติม
กันยายน 19, 2023

คุณภาพชีวิตดีขึ้นแก่ผู้สูงวัย ด้วยผ้าอ้อมผู้ใหญ่

ในช่วงเวลาที่เราต้องรักษาสุขภาพของครอบครัวและบุคคลที่เรารักให้มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่เราสามารถทำได้ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป Casoft สามารถที่ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย ให้ความสะดวกสบายและคุ้มค่าที่สุด   คุณสมบัติของผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป: 1.ความสะดวกในการใช้งาน: ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใส่และถอดออก ด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาให้เข้ากับรูปร่างของผู้ใช้และรวมเข้ากับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์แบบ   2.ความสบายและอ่อนนุ่ม: ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปที่มีความอ่อนนุ่มและไม่ทำให้ระคายเคือง รองรับการใช้งานในประจำวัน   3.ป้องกันการรั่วไหล: แนวป้องกันการรั่วไหลด้านข้าง ตามขอบขา   4.ซึมซับของเหลวรวดเร็ว : ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปมาพร้อมการดูดซับได้ดี สามารถกระจายของเหลวอย่างสม่ำเสมอ   5.ออกแบบสวยงาม: ไม่เพียงที่จะสะดวกในการใช้งาน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปยังมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูดีและทันสมัย   สิ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ : – ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปนี้มีขนาดที่หลากหลายให้เลือก ซึ่งทำให้ง่ายต่อการหาขนาดที่พอดีกับผู้ใช้ทุกคน – ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปนี้มีราคาที่เป็นมิตรต่อกระเป๋าของคุณ ซื้อแล้วจะได้รับคุณภาพที่ดีและความคุ้มค่า     หากคุณกำลังมองหาผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่คุณสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของคุณหรือคนที่คุณรัก ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปนี้เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรพลาด! ทำให้ชีวิตของคุณและครอบครัวของคุณมีความสะดวกสบายและคุ้มค่ามากขึ้นเช่นกัน   ติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป Casoft นี้ได้ที่เว็บไซต์ www.ghp.co.th สามารถ สั่งสินค้าทาง Online Line OA : @ghpofficial ของเรา
และร้านขายยาที่จำหน่ายที่ใกล้ที่ของคุณ!    
อ่านเพิ่มเติม