AdminGHP

มีนาคม 28, 2024
การจ่ายเงินปันผลประจำปี

ที่ จี. 090-2567 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลประจำปี

อ่านเพิ่มเติม
มีนาคม 22, 2024

โครงการดีๆ ที่ GHP..ปันน้ำใจ สุขใจทั้งผู้ให้ และผู้รับ

โครงการดีๆ ที่ GHP..ปันน้ำใจ สุขใจทั้งผู้ให้ และผู้รับ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ Casoft ให้แก่เทศบาลพระนครศรีอยุธยา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพนียด ตำบลสวนพริก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 13 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม
มีนาคม 18, 2024

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

  ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารบริหาร บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 101/99 หมู่ที่ 20 ซอยนวนคร 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โดยบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์แล้วตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับบริษัทฯ
หากท่านใดไม่ได้รับ โปรดติดต่อและแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป ติดต่อ 02 0730490 ต่อ 6002
อ่านเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 13, 2024

เรื่องปิดสมุดพักทะเบียนการโอนหุ้น

อ่านเพิ่มเติม
มกราคม 25, 2024

บรรยายพิเศษเรื่อง Cross Border E-commerce to China

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจาก ดร.เพียงออ เลาหะวิไลย กรรมการบริษัท และอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทีมนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกจากประเทศจีน (คุณ Hui Feng และคุณ JINGXIAN CHEN) บรรยายในหัวข้อพิเศษเรื่อง “Cross Border E-commerce to China” ณ โรงแรม Movenpick BDMS Wellness Resort Bangkok โดยมีคณะผู้บริหารจากบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน), องค์การเภสัชกรรม, บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด, บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน), บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด และบริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม
ธันวาคม 26, 2023

กิจกรรมเปิดตัว หน่วยธุรกิจเพื่อสุขภาพ G-BiZZ อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางหน่วยงาน G-BiZZ หรือ หน่วยธุรกิจเพื่อสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวหน่วยงานอย่างเป็นทางการในชื่อธีม You are Hero โดยมีการเข้าแนะนำหน่วยธุรกิจใหม่กับฝ่ายต่างๆ แก่พนักงานในบริษัท GHP และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ผ่านเกมคำถามตอบ และ กิจกรรมออกบูทร่วมสนุกแจกของรางวัลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายใต้บริษัท GHP อาทิเช่น น้ำเกลือ GHP Normal Saline ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ Casoft และ ผลิตภัณฑ์เพิ่มน้ำนมคุณแม่หลังคลอด With Love   เป้าหมายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คือต้องการให้ พนักงาน GHP ทุกคน รับรู้ถึงหน้าที่การทำงานของส่วนต่างๆ ในฝ่ายธุรกิจใหม่อันประกอบไปด้วย Business Development(BD), Business to Business(B2B), Business to Customer(B2C) และ Logistic Service(G Solutions) ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน   ทั้งนี้ หน่วยธุรกิจเพื่อสุขภาพ G-BiZZ จะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะสนับสนุนธุรกิจของบริษัท GHP เพื่อให้สามารถแข่งขัน และ สร้างยอดขายขององค์กรให้ประสบความสำเร็จร่วมกันกับทุกแผนกในบริษัทดังคอนเซปท์ You are Hero ที่ไม่ว่าใครในบริษัท GHP ก็สามารถเป็นฮีโร่ได้ทุกคนเช่นกัน
อ่านเพิ่มเติม
ธันวาคม 13, 2023
GHP

GHP Business Plan 2024

 GHP จัดสัมมนาระดมความคิด จัดทำแผนยุทธศาสตร์ GHP  2024 โดยมี คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา และ ผู้จัดการ เข้าร่วมภายใต้แนวคิด GHP Business Plan 2024 ซึ่งเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และ แผนปฎิบัติงานที่สำคัญๆ ทั้งด้าน จุดแข็ง (Strengths) และปรับปรุงโอกาสพัฒนา (Opportunities fot Improvement) รวมทั้งแนวทางใหม่ๆ เพื่อให้ GHP ปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และ ก้าวทันต่อสถานการณ์โลก เพื่อมุ่งสู่ระดับพัฒนาการที่สูงขึ้นในปีต่อไป ในวันที่ 4-5 กันยายน 2566 ณ จังหวัดชลบุรี
อ่านเพิ่มเติม
ตุลาคม 26, 2023

Key Responsibilities

หน้าที่ความรับผิดชอบ *รายงานตรงที่ Business Unit Manager จัดการเอกสารการเปิดลูกค้าใหม่ จัดการเกี่ยวกับเอกสารการประกวดราคาอิเล็คโทรนิคส์ โดยเป็นคน Log in และ Submit เอกสารเข้าระบบ e-GP ซึ่งต้องเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด จัดทำแฟ้มในการเสนอสินค้าเข้า รพ. รัฐและเอกชน โดยประสานกับ Sales Manager และ Business Unit Manager เป็นศูนย์กลางข้อมูล (Information Center) เพื่อ support งานเกี่ยวกับฝ่ายขาย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เป็นต้น ช่วยจัดประชุม โดยประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปประเด็น ในการประชุม เขียนรายงานการประชุม (Take minutes of meeting ) นำเสนอบริการอื่นๆเพิ่มเติมตามนโยบายบริษัท   Qualification: คุณสมบัติ 1จบวิทยาศาสตร์ มีทักษะคล่องแคล่วทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น MS office, Adobe เป็นต้น มีความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP ) ในสินค้าในกลุ่มยา เครื่องมือแพทย์ อาหารเสริมสุขภาพ มีความรู้ ความเข้าใจภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการอ่าน และการเขียน มีทักษะทางด้านการประสานระหว่างแผนกๆต่างๆค่อนข้างดี และมนุษยสัมพันธ์ดี   วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง ส่งจดหมายสมัครงาน สมัครทาง E-mail   ติดต่อ คุณ ศิริประภา เต็มลา บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 093-947-2925 อีเมล : Siriprapa@ghp.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน) แฟกซ์ : 02-073-0497 เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th LINE ID: 0803866223   สถานที่ปฏิบัติงาน เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
อ่านเพิ่มเติม
ตุลาคม 25, 2023
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่

5 เคล็ดลับ การเลือก ผ้าอ้อมผู้ใหญ่

สำหรับผู้ที่กำลังมองหา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ หรือ บางทีเพื่อคุณเอง วันนี้ GHP จะขอมาบอกเคล็ดลับ ในการเลือก ผ้าอ้อม  เพื่อให้ผู้ที่ใส่นั้นรู้สึกสบายต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน   องค์ประกอบการตัดสินใจซื้อ 1. ควรเลือกประเภท ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ที่เหมาะกับผู้ใช้ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ มีหลายแบบ หลายขนาดที่แตกต่าง ร่วมถึงวิธีการสวมใส่ ดังนั้นเราควรพิจารณาขนาดที่เหมาะสมกับผู้ที่จะใช้งาน แนะนำให้เลือกขนาดที่สามารถปรับขนาดได้ เพื่อความสะดวกสบาย 2. พิจารณาคุณสมบัติของ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ความสามารถในการซึบซับของเหลว ที่ต้องได้รับมาตรฐาน หรือ ประเภทของผ้าอ้อมที่คุณชื่นชอบ แต่หากคุณต้องการผ้าอ้อมสำหรับการใช้งานประจำ ก็อาจจะต้องพิจารณา ปริมาณความจุ การรั่วซึม การไหลย้อนกลับ ป้องกันการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และ การใช้งาน 3. การเลือก ผ้าอ้อมที่ มีวัสดุที่เหมาะสม ป้องกันการระคายเคืองผิว ผ้าอ้อมมีให้ในหลายวัสดุ เช่น ผ้า, ไนลอน, หรือผ้าไมโครไฟเบอร์ ซึ่งต้องเป็นวัสดุที่อ่อนโยน เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้สึกสบายและใช้งานได้ง่าย 4. ความสะดวกสบายในการใช้งาน อย่าลืมความสะดวกสบาย สามารถที่จะระบายอากาศได้ดี เป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณา 5. ความคุ้มค่าของราคา ประเด็นนี้ คุณอาจต้องพิจารณางบประมาณของคุณด้วย แต่อย่าลืมว่าผ้าอ้อมที่คุณเลือกควรเป็นคุณภาพด้วย   สรุปการตัดสินใจซื้อ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จากที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นถือว่าเป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการเลือกใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่จะซื้อและมอบให้คนที่คุณรัก แต่จะต้องคำนึกถึงปัจจัยที่กล่าวมา เพื่อให้เหมาะสมกับผู้สวมใส่   อ้างอิง
agingcare.com parentgiving.com  
อ่านเพิ่มเติม