2563 | รับรอง HD เป็นเครื่องมือแพทย์รายแรกของประเทศไทย