2552 | สร้างโรงงานผลิตน้ำยาล้างไตผ่านทางช่องท้องแห่งใหม่