กลุ่มน้ำยาปราศจากเชื้อ

กลุ่มน้ำเกลือปราศจากเชื้อสำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำ(Intravenous solutions)

- กลุ่มเกลือโซเดียมคลอไรด์(Sodium chloride) เช่น NSS 0.9%, Sodium
0.45% , Sodium 3%,5%Dextrose 0.9%Sodium chloride
- กลุ่มน้ำตาล เช่น 5%Dextrose in Water ,10% Dextrose in Water ,
50%Dextrose in Water
-อื่นๆ เช่น Acetated ringer’s,Lactated ringer’s ,สารอาหารพร้อมวิตามินบีรวม

กลุ่มน้ำยา Irrigation

 - Saline Irrigate (Normal saline for irrigation)

   น้ำยาที่นิยมใช้ล้างสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นล้างแผล ล้างจมูก ล้างตา หรือ แม้แต่ล้างคอนเทคเลนส์ 

-  Water Irrigate (Sterile water for irrigation)

  ใช้สำหรับล้างเครื่องมือในห้องผ่าตัดชำระล้างทำความสะอาดทั่วไป ผสมยาฆ่าเชื้อที่ใช้ภายนอก

น้ำเกลืออิเล็กโทรไลต์ปราศจากเชื้อชนิดรับประทาน (sterile oral elec- trolyte solution)

- เป็นน้ำยาอิเล็คโทรไลต์ปราศจากเชื้อชนิดรับปะทานใช้ในร่างกายสูญเสียน้ำมากเกินไป อันเนื่องจากท้องเสีย

กลุ่มน้ำเกลือปราศจากเชื้อสำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำ(Intravenous solutions) แบบ SOFT BAG

- กลุ่มเกลือโซเดียมคลอไรด์(Sodium chloride) เช่น NSS 0.9%, Sodium
0.45% , Sodium 3%,5%Dextrose 0.9%Sodium chloride
- กลุ่มน้ำตาล เช่น 5%Dextrose in Water ,10% Dextrose in Water ,
50%Dextrose in Water
-อื่นๆ เช่น Acetated ringer’s,Lactated ringer’s