กลุ่มน้ำยาล้างไต

ผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมHemodialysis solution(HD)

บริษัทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด(มหาชน)เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เข้มข้นสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

(Hemodialysis solution) มีทั้งชนิดชนิด Acid Concentrate(HD-A) และ Bicarbonate Concentrate(HD-B)ในรูปแบบสารละลาย ซึ่งจะบรรจุในแกลลอนพลาสติก และพร้อมนำไปใช้งานกับเครื่องไตเทียม ซึ่งได้รับรางวัลQuality Award 2011 ด้านเครื่องมือแพทย์ Hemodialysis solution มีการผลิตโดยเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ Fully Automatic System เพื่อช่วยลดการปนเปื้อน ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และได้รับการรับรองการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต(GMP)จากคณะกรรมการอาหารและยา ขอบข่ายการรับรองการผลิตน้ำยาล้างไต

กลุ่มน้ำยา Continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD)

- สาระลายปราศจากเชื้อ ใสไม่มีสี ใช้สำหรับล้างไตทางช่องท้อง ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP , ISO และ มอก.