ข่าวสารและกิจกรรม

GHP รับรางวัล อย. Quality Award 2014 ด้านยา

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โดยนายแพทย์ประเสริฐ ขันเงิน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล อย. Quality Award 2014 ด้านยา
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ณ แกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอล์ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น