Singclean COVID-19 Test Kit

฿700.00

Singclean COVID-19 Test Kit

สินค้า 1 กล่อง (บรรจุกล่องละ 20 ชุดตรวจ)

ประกอบไปด้วย

1. คู่มือการใช้งาน 20 ชิ้น

2. อุปกรณ์ทดสอบ 20 ชิ้น

3. ไม้สวอป 20 ชิ้น

4. หลอดสกัด 20 ชิ้น

5. น้ำยาสกัด ขนาด 5ml. 20 ชิ้น