ข่าวสารและกิจกรรม

GHP รับรางวัล อย. Quality Award 2011 ด้านเครื่องมือแพทย์

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โดยเภสัชกรทรงเกียรติ นันทวาทการ ผู้จัดการฝ่ายโรงงานผลิตน้ำยาปราศจากเชื้อ และคณะเข้าร่วมงาน และรับรางวัล อย. Quality Award 2011 ด้านเครื่องมือแพทย์ (Hemodialysis Solution) จาก ฯพณฯ วิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554 ณ แกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอล์ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น