ข่าวสารและกิจกรรม

CSR บริจาคน้ำเกลือช่วยเหลือโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ใน จ.ชัยภูมิ ซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า 50 ปี ทำให้โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เกิดความเสียหาย และขาดแคลนเครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ์ที่จะให้บริการผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณจักรปวิณ พังเครือ ผู้แทนบริษัทฯ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้ช่วยเหลือโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยร่วมบริจาคน้ำเกลือจำนวนทั้งหมด 1,360 ขวด มูลค่า 40,600 บาท (สี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลฯ

บริษัทฯ ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้โรงพยาบาลผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ววัน