น้ำเกลืออยู่ที่อากาศร้อน จะเสื่อมคุณภาพหรือไม่ เช่น ในรถที่จอดตากแดด

Posted Posted in คำถามที่พบบ่อย

แม้ว่า บนฉลากขวดน้ำเกลือจะเขียนวิธีการเก็บรักษาไว้ว่า ให้อยู่ในที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส (Store Below 30 oC) แต่ในความเป็นจริง ส่วนประกอบที่อยู่ในน้ำเกลือมีความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ดี และในขั้นตอนการผลิต ระหว่างการทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization) น้ำเกลือทุกขวด ต้องผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง Autoclave ที่อุณหภมิ 108 องศาเซลเซียส ซึ่งส่วนประกอบต่างๆ ในน้ำเกลือก็ยังมีคุณสมบัติดีเช่นเดิมค่ะ.

น้ำเกลือล้างแผลเปิดขวดแล้ว อยู่ได้กี่วันคะ

Posted Posted in คำถามที่พบบ่อย

น้ำเกลือล้างแผล จัดเป็นผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ บนฉลากจะเขียนระบุว่า เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้ครั้งเดียว (Single – Unit Container) เมื่อเปิดขวดแล้ว ควรใช้ภายใน 24 ชั่วโมง คะ

ใช้ปากกาเขียนบนขวดน้ำเกลือ น้ำหมึกจะซึมเข้าไปหรือไม่

Posted Posted in คำถามที่พบบ่อย

เป็นคำถามที่พบบ่อย จากฝ่ายการพยาบาล บริษัทฯ จึงได้ทำการทดลอง ดังนี้ค่ะ โดยใช้ปากกา ยี่ห้อ Pilot Permanent เป็นชนิดที่เขียนแล้วติดถาวรไม่สามารถลบได้ ขีดเส้นลงบนขวดน้ำเกลือ 12 เส้น หนาเส้นละ 8 cm. หลังจากนั้นได้นำมาตรวจที่ระยะเวลาต่างๆ ตั้งแต่นาทีที่ 0, 5, 30, 1 ชั่วโมง, 2 ชั่วโมง, ทุกชั่วโมง จนครบ 24 ชั่วโมง นำขวดน้ำเกลือมาตัด ตรวจสอบดูด้านในของขวดน้ำเกลือ และนำน้ำเกลือไปตรวจสอบด้วยเครื่อง UV- VIS Spectrophotometer พบว่า ไม่มีหมึกซึมเข้ามาด้านในขวด และในน้ำเกลือก็ไม่พบน้ำหมีก นอกจากนี้ ทาง บริษัทฯ ได้ทำการทดสอบเพิ่มเติม โดยใช้กระดาษกาวปิดลงบนขวด แล้วใช้ปากกา Pilot Permanent ขีดลงบนกระดาษกาว 12 เส้น และทำการทดลองเหมือนครั้งแรก เมื่อนำมาตรวจสอบที่ระยะเวลาเดียวกับการทดลองครั้งแรก ผลการตรวจสอบไม่พบน้ำหมึกเช่นกันค่ะ