รางวัลและมาตรฐานการดำเนินงาน

รางวัลและมาตรฐานการดำเนินงาน


ธุรกิจเอื้อสังคมต้นแบบความสำเร็จของ “GHP”
หนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล Bai Pho Business Awards by Sasin

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัลโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GHP ได้รับรางวัล Bai Pho Business Awards by Sasin ในมิติการปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility) การมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Quality) และความคิดริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation)

“GHP” เป็นบริษัทคนไทยอย่างแท้จริง ที่มุ่งผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์โดยไม่หวังกำไรจนบริษัทเติบโตแต่คนไข้ไม่มีเงินซื้อยารักษา เรายึดหลักบริหารงานเพื่อให้บริษัทอยู่ได้ และสังคมอยู่ได้ที่ผ่านมา GHP จึงดำเนินกิจการเพื่อให้ประชาชนหรือผู้เจ็บไข้ได้ป่วยได้รับน้ำยาปราศจากเชื้อที่มีคุณภาพดีที่สุด และราคาไม่แพง

สำหรับการริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆ GHP เป็นบริษัทเดียวในประเทศที่ผลิตน้ำยาล้างไตทางช่องท้องได้ รวมถึงริเริ่มผลิตน้ำยา Balance Salt สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกได้ รายแรกของไทย และไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้น สูตรรวมถึงนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการผลิตเวชภัณฑ์ให้หลากหลายและขณะนี้ GHP กำลังศึกษาพัฒนาน้ำยาปราศจากเชื้อสำหรับโรคมะเร็ง พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อที่ทันสมัยมีมาตรฐาน จนได้รับการรับรอง ISO 9001:2000 และมีโรงงานเวชภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นพ.ฉันทกรณ์ กล่าวว่า “ขณะนี้เราได้รับการแสดงความยินดีมากมากมาย รางวัล Bai Pho Business Awards by Sasin ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจ และกำลังใจในการทำงานเท่านั้นแต่ยังทำให้มีโอกาสได้เผยแพร่แนวคิด และแนะแนวทางการทำงานให้แก่บริษัทอื่นๆ อีกด้วย”

 

“เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์”
ต้นแบบ Social Responsibility – Innovation – Quality

ถ้าพูดถึงหลักในการทำธุรกิจแล้ว เชื่อว่าคงมีไม่กี่บริษัทที่ให้ความสำคัญ ในเรื่องของการปฏิบัติดีต่อสังคมเป็นอันดับแรกๆ

แต่ในกรณีของ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GHP ผู้ผลิตน้ำยาปราศจากเชื้อ (Sterlie Products) ได้เป็นรายแรกของประเทศไทย ถือเป็นตัวอย่างของการทำธุรกิจที่ตอบแทนสังคมอย่างแท้จริง