เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

Posted Posted in สมัครงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี ปวส.- ปริญญาตรี  การจัดการ/ บริหารธุรกิจ/สาระสนเทศ มีประสบการณ์ในงานธุรการขายอย่างน้อย 1 ปี สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ (Microsoft Office) หลักฐานการสมัคร วุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ใบผ่านงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สวัสดิการ ชุดฟอร์ม โบนัส เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพประจำปี รถรับส่งพนักงาน คูปองช่วยค่าอาหาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี พักร้อนประจำปี ทำงานจันทร์-ศุกร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-529-2560-4 ต่อ 111 อีเมล์ suriwong@ghp.co.th, piyanat@ghp.co.th สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานที่โรงงาน นวนคร จ.ปทุมธานี (จำนวน 2 อัตรา)

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงอาคาร

Posted Posted in สมัครงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร ชาย  อายุระหว่าง 23 – 25  ปี  วุฒิการศึกษา  ปวส. สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้ากำลัง  หรือเกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย  1  ปีงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุม,ระบบปรับอากาศ PLC, Auto cad, ISO สามารถทำงานช่วง Shut Down ได้ หลักฐานการสมัคร วุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ใบผ่านงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สวัสดิการ ชุดฟอร์ม โบนัส เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพประจำปี รถรับส่งพนักงาน คูปองช่วยค่าอาหาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี พักร้อนประจำปี ทำงานจันทร์-ศุกร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-529-2560-4 ต่อ 111 อีเมล์ suriwong@ghp.co.th, piyanat@ghp.co.th สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานที่โรงงาน […]

วิศวกรซ่อมบำรุง

Posted Posted in สมัครงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร ชาย  อายุ 25-35 ปี    ปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟ้า ประสบการณ์วิศวกร 2 – 5  ปี   ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้เกี่ยวกับ  Clean  Room,Cooling  System, Auto Cad,Boiler,Facility, Pump Fire Alarm เข้าใจระบบคุณภาพ ISO,GMP,PM สามารถทำงานช่วงวันหยุด  Shut  Down ได้ มีความเป็นผู้นำ  กล้าดัดสินใจ  ตรงต่อเวลา  สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี หลักฐานการสมัคร วุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ใบผ่านงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สวัสดิการ ชุดฟอร์ม โบนัส เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพประจำปี รถรับส่งพนักงาน คูปองช่วยค่าอาหาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี […]

หัวหน้างานซ่อมบำรุง (ระบบสนับสนุนการผลิต)

Posted Posted in สมัครงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร ชาย  อายุระหว่าง  30 – 40 ปี    ปวส. ไฟฟ้า,  เครื่องกล มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย  3  ปี  งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม มีความรู้เกี่ยวกับ Utility,AHU,Chiller, Pump Fire Alarm, Hydraulic, ระบบน้ำภายในโรงงาน หลักฐานการสมัคร วุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ใบผ่านงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สวัสดิการ ชุดฟอร์ม โบนัส เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพประจำปี รถรับส่งพนักงาน คูปองช่วยค่าอาหาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี พักร้อนประจำปี ทำงานจันทร์-ศุกร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-529-2560-4 ต่อ 111 อีเมล์ suriwong@ghp.co.th, piyanat@ghp.co.th สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานที่โรงงาน นวนคร […]

It’s for this reason why the teaching of science must be student – focused and designed with a number of educational learning techniques.

Posted Posted in Uncategorized

There are several advantages in receiving essay writers on the web that can help you. Don’t trust the cost-effective essay writing support. We’re accessible to give you the article writing service. Leave all of your concerns apart, since we are write my essay cheap here to give you article writing help for people who neglect […]

เภสัชกร (ฝ่ายผลิต)

Posted Posted in สมัครงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชายหรือหญิง อายุ 24-30 ปี ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มีประสบการณ์ควบคุมการผลิต  จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ หลักฐานการสมัคร วุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ใบผ่านงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สวัสดิการ ชุดฟอร์ม โบนัส เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพประจำปี รถรับส่งพนักงาน คูปองช่วยค่าอาหาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี พักร้อนประจำปี ทำงานจันทร์-ศุกร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-529-2560-4 ต่อ 111 อีเมล์ suriwong@ghp.co.th, piyanat@ghp.co.th สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานที่โรงงาน นวนคร จ.ปทุมธานี (จำนวน 2 อัตรา)

น้ำเกลืออยู่ที่อากาศร้อน จะเสื่อมคุณภาพหรือไม่ เช่น ในรถที่จอดตากแดด

Posted Posted in คำถามที่พบบ่อย

แม้ว่า บนฉลากขวดน้ำเกลือจะเขียนวิธีการเก็บรักษาไว้ว่า ให้อยู่ในที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส (Store Below 30 oC) แต่ในความเป็นจริง ส่วนประกอบที่อยู่ในน้ำเกลือมีความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ดี และในขั้นตอนการผลิต ระหว่างการทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization) น้ำเกลือทุกขวด ต้องผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง Autoclave ที่อุณหภมิ 108 องศาเซลเซียส ซึ่งส่วนประกอบต่างๆ ในน้ำเกลือก็ยังมีคุณสมบัติดีเช่นเดิมค่ะ

น้ำเกลือล้างแผลเปิดขวดแล้ว อยู่ได้กี่วันคะ

Posted Posted in คำถามที่พบบ่อย

น้ำเกลือล้างแผล จัดเป็นผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ บนฉลากจะเขียนระบุว่า เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้ครั้งเดียว (Single – Unit Container) เมื่อเปิดขวดแล้ว ควรใช้ภายใน 24 ชั่วโมง คะ

ใช้ปากกาเขียนบนขวดน้ำเกลือ น้ำหมึกจะซึมเข้าไปหรือไม่

Posted Posted in คำถามที่พบบ่อย

เป็นคำถามที่พบบ่อย จากฝ่ายการพยาบาล บริษัทฯ จึงได้ทำการทดลอง ดังนี้ค่ะ โดยใช้ปากกา ยี่ห้อ Pilot Permanent เป็นชนิดที่เขียนแล้วติดถาวรไม่สามารถลบได้ ขีดเส้นลงบนขวดน้ำเกลือ 12 เส้น หนาเส้นละ 8 cm. หลังจากนั้นได้นำมาตรวจที่ระยะเวลาต่างๆ ตั้งแต่นาทีที่ 0, 5, 30, 1 ชั่วโมง, 2 ชั่วโมง, ทุกชั่วโมง จนครบ 24 ชั่วโมง นำขวดน้ำเกลือมาตัด ตรวจสอบดูด้านในของขวดน้ำเกลือ และนำน้ำเกลือไปตรวจสอบด้วยเครื่อง UV- VIS Spectrophotometer พบว่า ไม่มีหมึกซึมเข้ามาด้านในขวด และในน้ำเกลือก็ไม่พบน้ำหมีก นอกจากนี้ ทาง บริษัทฯ ได้ทำการทดสอบเพิ่มเติม โดยใช้กระดาษกาวปิดลงบนขวด แล้วใช้ปากกา Pilot Permanent ขีดลงบนกระดาษกาว 12 เส้น และทำการทดลองเหมือนครั้งแรก เมื่อนำมาตรวจสอบที่ระยะเวลาเดียวกับการทดลองครั้งแรก ผลการตรวจสอบไม่พบน้ำหมึกเช่นกันค่ะ

test knowledge 2

Posted Posted in เกร็ดความรู้

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat […]

test knowledge

Posted Posted in เกร็ดความรู้

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat […]

การประชุมผลการดำเนินการครึ่งปี และวางแผนยุทธศาสตร์ GHP 2561

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมผลการดำเนินการครึ่งปี และวางแผนยุทธศาสตร์ GHP 2561 วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2560 ณ  โรงแรม โกลเด้น บีช ชะอำ (Golden Beach Cha-Am Hotel) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

GHP ระดมสมอง เพื่ออนาคต สู่ Thailand 4.0

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

GHP ระดมสมอง เพื่ออนาคต สู่ Thailand 4.0 วันที่ 15 – 16 พฤษาคม 2560 ณ  รายาบุรี รีสอร์ท ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

GHP รับรางวัล อย. Quality Award 2014 ด้านยา

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โดยนายแพทย์ประเสริฐ ขันเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล อย. Quality Award 2014 ด้านยา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ณ แกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอล์ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

GHP รับรางวัล อย. Quality Award 2011 ด้านเครื่องมือแพทย์

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โดยเภสัชกรทรงเกียรติ นันทวาทการ ผู้จัดการฝ่ายโรงงานผลิตน้ำยาปราศจากเชื้อ และคณะเข้าร่วมงาน และรับรางวัล อย. Quality Award 2011 ด้านเครื่องมือแพทย์ (Hemodialysis Solution) จาก ฯพณฯ วิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554 ณ แกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอล์ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น

GHP บริจาคเวชภัณฑ์น้ำเกลือ แก่โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง ในจังหัวดเพชรบุรี

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

สืบเนื่องจากจังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก นายแพทย์ฉันทกรณ์ ชุติดำรง ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลที่ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลชุมชน จึงมอบหมายตัวแทนเพื่อบริจาค น้ำเกลือ D5S 1000 ml. Blow Fill Seal จำนวน 70 ลัง (70×10’s) เพื่อใช้ในโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 7 แห่ง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน ภก.พงศ์พิสิฐ นานานุกูล เภสัชกรประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหัวดเพชรบุรี และเภสัชกรสิน เข็มกลัด หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลท่ายาง เป็นผู้รับมอบ