ใช้ปากกาเขียนบนขวดน้ำเกลือ น้ำหมึกจะซึมเข้าไปหรือไม่

Posted Posted in คำถามที่พบบ่อย

เป็นคำถามที่พบบ่อย จากฝ่ายการพยาบาล บริษัทฯ จึงได้ทำการทดลอง ดังนี้ค่ะ โดยใช้ปากกา ยี่ห้อ Pilot Permanent เป็นชนิดที่เขียนแล้วติดถาวรไม่สามารถลบได้ ขีดเส้นลงบนขวดน้ำเกลือ 12 เส้น หนาเส้นละ 8 cm. หลังจากนั้นได้นำมาตรวจที่ระยะเวลาต่างๆ ตั้งแต่นาทีที่ 0, 5, 30, 1 ชั่วโมง, 2 ชั่วโมง, ทุกชั่วโมง จนครบ 24 ชั่วโมง นำขวดน้ำเกลือมาตัด ตรวจสอบดูด้านในของขวดน้ำเกลือ และนำน้ำเกลือไปตรวจสอบด้วยเครื่อง UV- VIS Spectrophotometer พบว่า ไม่มีหมึกซึมเข้ามาด้านในขวด และในน้ำเกลือก็ไม่พบน้ำหมีก นอกจากนี้ ทาง บริษัทฯ ได้ทำการทดสอบเพิ่มเติม โดยใช้กระดาษกาวปิดลงบนขวด แล้วใช้ปากกา Pilot Permanent ขีดลงบนกระดาษกาว 12 เส้น และทำการทดลองเหมือนครั้งแรก เมื่อนำมาตรวจสอบที่ระยะเวลาเดียวกับการทดลองครั้งแรก ผลการตรวจสอบไม่พบน้ำหมึกเช่นกันค่ะ