สมัครงาน-โรงงาน

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ 1 อัตรา

รายละเอียดงาน 1 อัตรา

-วางแผนจัดระบบงาน รวบรวม และจัดทำหัวข้อวาระการประชุม บันทึกการประชุม -ดูแลเรื่องการนำเสนองาน และเอกสารจากแผนกต่างๆ คัดกรอง ตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสารก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากฝ่ายบริหาร -ติดตามงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน และนอกบริษัทให้เป็นไปตามกำหนด -ดูแลเรื่องการเดินทางของผู้บริหาร และจัดเตรียมเอกสารให้ผู้บริหารก่อนการเดินทาง -ติดตามผู้บริหารออกนอกสถานที่ทั้งกรุงเทพ ,ต่างจังหวัด และต่างประเทศ (ไม่ติดปัญหาส่วนตัว) -ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกกับลูกค้าและ Supplier ที่มาติดต่อหรือประชุมทั้งภายในและภายนอกบริษัท -ดูแลข้อมูลส่วนตัว รวมถึงเอกสารส่วนตัวต่าง ๆ กิจกรรม และสามารถเป็นตัวแทนของผู้บริหารได้ -ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัท จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ -มีความรู้ด้านกฏหมายมหาชน
คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. ปริญญาตรี/โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะในการสื่อสาร ,ปฏิสัมพันธ์ และประสานงานได้ดี
 4. มีทักษะในการฟัง จับประเด็น และจดจำรายละเอียดต่างๆ ได้ดี
 5. บริหารจัดการตัวเองได้ดี สามารถทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 6. มีความรับผิดชอบและความละเอียดในการทำงาน มีความกระตือรือร้นและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 7. หากผ่านงานด้านเลขานุการมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. มีทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียนเบื้องต้น
 9. มีความรู้ด้านกฏหมายมหาชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป้นอย่างดี
 11. มีความรู้ด้านเทคโนโลยี จะพิจารราเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงาน
 • สมัครทาง E-mail

หมายเหตุ : 1. โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการมาพร้อมรูปถ่าย 2. ผู้สมัครที่ได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์ ต้องทำการตรวจสุขภาพ และนำหลักฐานผลการตรวจมาแสดงในวันสัมภาษณ์ โดยมีรายการตรวจเบื้องต้น ดังนี้ – ตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBsAg (เชื้อ) – ตรวจสารเสพติด(Amphetamine) – X-Ray ปอด – ฯลฯ

ติดต่อ

คุณศิริประภา
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
101/99 หมุ่ที่ 20 ซ.นวนคร7 ถ.พหลโยธิน ต.คลิงหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-073-0490-6 ต่อ 1002
อีเมล : ghp_136@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-073-0497
เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี