สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี
 2. ปวส.- ปริญญาตรี  การจัดการ/ บริหารธุรกิจ/สาระสนเทศ
 3. มีประสบการณ์ในงานธุรการขายอย่างน้อย 1 ปี
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ (Microsoft Office)

หลักฐานการสมัคร

 1. วุฒิการศึกษา
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. ใบผ่านงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน
 5. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สวัสดิการ

 1. ชุดฟอร์ม
 2. โบนัส
 3. เบี้ยขยัน
 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
 5. รถรับส่งพนักงาน
 6. คูปองช่วยค่าอาหาร
 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 8. สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี
 9. พักร้อนประจำปี ทำงานจันทร์-ศุกร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-529-2560-4 ต่อ 111
อีเมล์ suriwong@ghp.co.th, piyanat@ghp.co.th
สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานที่โรงงาน นวนคร จ.ปทุมธานี (จำนวน 2 อัตรา)