สมัครงาน-โรงงาน

หัวหน้างานวิเคราะห์ข้อมูล 1 อัตรา

รายละเอียดงาน 1 อัตรา

1. ศึกษาโครงการ/วิเคราะห์ข้อมูล/ออกแบบบริการ 2. เปลี่ยน Data/Information/Solutions (S&H) 3. ออกแบบ/วิเคราะห์/ประเมินความพึงพอใจ 4. Lean & Productivity Improvement
คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 2. ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ,วิศวกรรมศาสตร์ หรือ อื่นๆ
 3. ประสบการณ์ทำงาน การวิเคราะห์ข้อมูลระบบโลจิสติกส์,การผลิต,การพัฒนา Software
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ (Microsoft Office)
 5. มีความเป็นผู้นำ กล้าดัดสินใจ ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 6. มีทักษะด้านการวิเคราะห์
 7. มีความรู้ทางด้านการบริหารและการจัดการ
 8. มีความรู้ด้านการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน
วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงาน
 • สมัครทาง E-mail

หมายเหตุ : 1. โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการมาพร้อมรูปถ่าย 2. ผู้สมัครที่ได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์ ต้องทำการตรวจสุขภาพ และนำหลักฐานผลการตรวจมาแสดงในวันสัมภาษณ์ โดยมีรายการตรวจเบื้องต้น ดังนี้ – ตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBsAg (เชื้อ) – ตรวจสารเสพติด(Amphetamine) – X-Ray ปอด – ฯลฯ

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 101/99 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 1 ซอย 7
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-073-0490-6 ต่อ 1002
อีเมล : ghp_121@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-073-0497
เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี