สมัครงาน

หัวหน้างานซ่อมบำรุง (ระบบสนับสนุนการผลิต)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ชาย  อายุระหว่าง  30 – 40 ปี    ปวส. ไฟฟ้า,  เครื่องกล
 2. มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย  3  ปี 
 3. งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
 4. มีความรู้เกี่ยวกับ Utility,AHU,Chiller, Pump Fire Alarm, Hydraulic, ระบบน้ำภายในโรงงาน

หลักฐานการสมัคร

 1. วุฒิการศึกษา
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. ใบผ่านงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน
 5. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สวัสดิการ

 1. ชุดฟอร์ม
 2. โบนัส
 3. เบี้ยขยัน
 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
 5. รถรับส่งพนักงาน
 6. คูปองช่วยค่าอาหาร
 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 8. สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี
 9. พักร้อนประจำปี ทำงานจันทร์-ศุกร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-529-2560-4 ต่อ 111
อีเมล์ suriwong@ghp.co.th, piyanat@ghp.co.th
สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานที่โรงงาน นวนคร จ.ปทุมธานี (จำนวน 1 อัตรา)