สมัครงาน-โรงงาน

พนักงานธุรการ (ผู้ช่วย จป.) 1 อัตรา

รายละเอียดงาน 1  อัตรา

รวบรวมข้อมูล จัดทำบันทึกเกี่ยวกับอุบัติเหตูต่างๆที่เกิดจากการทำงาน จัดพิมพ์เอกสาร/รายงานต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัย รวมถึงปฎิบัติงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมพนักงาน บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัย,จป.หัวหน้างาน,จป.บริหาร เป็นผู้ช่วยจป.วิชาชีพในการตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆอาทิเช่น ถังดับเพลิง,ป้ายความปลอดภัยต่างๆ,ช่วยตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำและดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างถูกวิธี เผยแพร่กิจกรรมและข่าวสารด้านความปลอดภัย โดยการจัดทำบอร์ดความรู้ ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  2. การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  3. ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ (Microsoft Office)
  5. มีการทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  6. รักการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง
  • ส่งจดหมายสมัครงาน
  • สมัครทาง E-mail

หมายเหตุ : 1. โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการมาพร้อมรูปถ่าย 2. ผู้สมัครที่ได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์ ต้องทำการตรวจสุขภาพ และนำหลักฐานผลการตรวจมาแสดงในวันสัมภาษณ์ โดยมีรายการตรวจเบื้องต้น ดังนี้ – ตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBsAg (เชื้อ) – ตรวจสารเสพติด(Amphetamine) – X-Ray ปอด – ฯลฯ

ติดต่อ

คุณศิริประภา
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
101/99 หมุ่ที่ 20 ซ.นวนคร7 ถ.พหลโยธิน ต.คลิงหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-073-0490-6 ต่อ 1002
อีเมล : ghp_124@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-073-0497
เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี