สมัครงาน-โรงงาน

พนักงานคลังพัสดุ 2 อัตรา

รายละเอียดงาน 2 อัตรา

1. รับวัตถุดิบ,วัสดุการบรรจุและวัสดุสิ้นเปลืองให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2. จัดเก็บวัตถุดิบ,วัสดุการบรรจุและวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องตรงตามข้อกำหนด 3. ส่งมอบวัตถุดิบ,วัสดุการบรรจุและวัสดุสิ้นเปลืองให้ถกต้องตรงตามใบเบิก 4. บันทึกการรับ-จ่ายในเอกสารให้ถูกต้องตามจริง 5. ติดป้ายบ่งชี้ (Tag/Barcode) ให้ถูกต้อง 6. ดูแลความสะอาดสถานที่ รวมถึงรักษาเครื่องมือ,เครื่องใช้ในการทำงาน 7. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย อายุ 20-30 ปี
  2. วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และอื่น ๆ
  3. ประสบการณ์ทำงานในคลังอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  4. มีความรู้ในงานคลังพัสดุ เช่น ระบบการจ่ายสินค้า
  5. ขับรถยกไฟฟ้าได้
  6. ขับรถ 6 ล้อได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง
  • ส่งจดหมายสมัครงาน
  • สมัครทาง E-mail

หมายเหตุ : 1. โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการมาพร้อมรูปถ่าย 2. ผู้สมัครที่ได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์ ต้องทำการตรวจสุขภาพ และนำหลักฐานผลการตรวจมาแสดงในวันสัมภาษณ์ โดยมีรายการตรวจเบื้องต้น ดังนี้ – ตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBsAg (เชื้อ) – ตรวจสารเสพติด(Amphetamine) – X-Ray ปอด – ฯลฯ

ติดต่อ

คุณพนิดา
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
101/99 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-073-0490-6 ต่อ 1002
อีเมล : ghp_131@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-073-0497
เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี