สมัครงาน-โรงงาน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจใหม่ 1 อัตรา

รายละเอียดงาน 1 อัตรา

วิเคราะห์ และศึกษาวิจัยข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรม Health Care เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับบริษัท – จัดทำรายงานวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ข้อเสนอแนะในการพัฒนา และความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ – พัฒนากลยุทธ์และแผนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท – วางแผนกลยุทธ์ กำหนดทิศทาง กำกับดูแล บริหารความเสี่ยง ของแผนพัฒนาธุรกิจ – ตั้งเป้าหมายการขาย / กำไร / ราคา และติดตามประสิทธิผลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ วางแผนและดำเนินการแก้ไข – ติดตามยอดขายและค่าใช้จ่าย และดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม – สร้างเครือข่ายและความร่วมมือจากภายนอก นำทีมหน่วยธุรกิจใหม่ อาทิเช่น ทีมการตลาด ทีมขาย และทีมพัฒนาธุรกิจ – สร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยการชี้แนะและจูงใจทีมให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ – จัดทำและควบคุมงบประมาณของหน่วยงาน – ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง – ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย ชาย หรือ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป.
 2. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาด เภสัช หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ ปริญญาโทด้าน MBA หรือการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายในธุรกิจ B2C อย่างน้อย 5-10 ปี (ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. ทักษะการตลาดดิจิทัล
 5. ความคิดสร้างสรรค์ & รักในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
 6. มีความกระตือรือร้นในการสร้างความแตกต่างในเชิงบวก
 7. มีทัศนคติที่ดี
 8. การจัดการการตลาดและการขาย
วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงาน
 • สมัครทาง E-mail

หมายเหตุ : 1. โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการมาพร้อมรูปถ่าย 2. ผู้สมัครที่ได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์ ต้องทำการตรวจสุขภาพ และนำหลักฐานผลการตรวจมาแสดงในวันสัมภาษณ์ โดยมีรายการตรวจเบื้องต้น ดังนี้ – ตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBsAg (เชื้อ) – ตรวจสารเสพติด(Amphetamine) – X-Ray ปอด – ฯลฯ

ติดต่อ

คุณศิริประภา
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
101/99 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คอลงหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-073-0490-6 ต่อ 1002
อีเมล : ghp_111@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-073-0497
เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี