คำถามที่พบบ่อย

น้ำเกลืออยู่ที่อากาศร้อน จะเสื่อมคุณภาพหรือไม่ เช่น ในรถที่จอดตากแดด

แม้ว่า บนฉลากขวดน้ำเกลือจะเขียนวิธีการเก็บรักษาไว้ว่า ให้อยู่ในที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส (Store Below 30 oC) แต่ในความเป็นจริง ส่วนประกอบที่อยู่ในน้ำเกลือมีความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ดี และในขั้นตอนการผลิต ระหว่างการทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization) น้ำเกลือทุกขวด ต้องผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยเครื่อง Autoclave ที่อุณหภมิ 108 องศาเซลเซียส ซึ่งส่วนประกอบต่างๆ ในน้ำเกลือก็ยังมีคุณสมบัติดีเช่นเดิมค่ะ