สมัครงาน-โรงงาน

ช่างเทคนิค 1 อัตรา

รายละเอียดงาน 1 อัตรา

1. งานโครงการ – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอ่านแบบ เขียนแบบงานก่อสร้างอาคารใหม่,ปรับปรุง อาคารเก่ารวมถึงงานระบบไฟฟ้า,เครื่องกลและสุขาภิบาล – ติดตั้ง เขียน หรือ ออกแบบติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกลและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาและมาตรฐานงานช่าง และก่อให้เกิดความปลอดภัย – ควบคุมงานวิศวกรรมโครงการให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน – สรุปงานโครงการเมื่อแล้วเสร็จ โดยรวบรวมเอกสาร As-Built เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลส่งต่อไปให้ส่วนงานอื่น – ประสานงานรวมกับฝ่ายอื่น ๆ ภายในบริษัทเพื่อให้งานแก้ไขแล้วเสร็จ 2. การติดตั้งเครื่องจักรและระบบสนับสนุนการผลิต – ควบคุมงานด้านการติดตั้งเครื่องจักรและระบบสนับสนุนการผลิตให้แล้วเสร็จตามแผนงาน 3. การจัดการทั่วไป – ปฏิบัติตามระบบคุณภาพต่าง ๆ (ISO,GMP) – เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย – อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย อายุ 22-35 ปี
  2. ปวส. สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง,เครื่องกล,
  3. ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 0-3 ปีขึ้นไป
  4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ (Microsoft Office)
  5. มีทักษะทางด้าน Auto CAD
  6. มีการทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง
  • ส่งจดหมายสมัครงาน
  • สมัครทาง E-mail

หมายเหตุ : 1. โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการมาพร้อมรูปถ่าย 2. ผู้สมัครที่ได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์ ต้องทำการตรวจสุขภาพ และนำหลักฐานผลการตรวจมาแสดงในวันสัมภาษณ์ โดยมีรายการตรวจเบื้องต้น ดังนี้ – ตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBsAg (เชื้อ) – ตรวจสารเสพติด(Amphetamine) – X-Ray ปอด – ฯลฯ

ติดต่อ

ศิริประภา
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
101/99 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-073-0490-6 ต่อ 1002
อีเมล : ghp_129@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-073-0497
เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี