สมัครงาน-โรงงาน

ช่างเทคนิคอาคาร (รับสมัครด่วน !)

รายละเอียดงาน (รับสมัครด่วน !)

1. งานซ่อมบำรุงอาคาร 3 – ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องเป่าขวดและระบบ Utility ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าระบบควบคุมอุปกรณ์วัด/เครื่องกลให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ – รายงานการหยุดเดินเครื่องจักรและการเข้าดำเนินการแก้ไขเครื่องจักรต่อหัวหน้างาน – ดำเนินงานตามแผนงานวซ่อมบำรุงเชิงป้องกันตามแผนงานที่วางไว้ – ร่วมวิเคราะห์สาเหตุของเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขและการป้องกันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล – จัดเตรียมอะไหล่และอุปกรณ์ในการเข้าทำการซ่อมบำรุงรักษา – จัดทำรายงาน Part list ของเครื่องจักรที่รับผิดชอบเสนอต่อหัวหน้างาน – วางแผนและบริหารสต๊อกอะไหล่ที่มีความสำคัญและที่จำเป็นต่อการเดินเครื่องจักร เพื่อสามารถเข้าซ่อมบำรุงได้ทันท่วงทีกรณีที่เครื่องมีปัญหา เพื่อลดการ Break Down ของเครื่อง 2. การจัดการทั่วไป – ปฏิบัติตาม SP-EG-01 – ปฏิบัติตามระบบคุณภาพต่าง ๆ – เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย – รับผิดชอบทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย – เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส ของส่วนงานซ่อมบำรุง – อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหาย
คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 25-33 ปี
 2. ปวส.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
 3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO GMP กระบวนการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์
 4. มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 0-2 ปี
 5. มีทักษะการใช้เครื่องเชื่อมและเครื่องมืออุสาหกรรมได้
 6. มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 7. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (Microsoft Office)
 8. ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง
วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงาน
 • สมัครทาง E-mail

หมายเหตุ : 1. โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการมาพร้อมรูปถ่าย 2. ผู้สมัครที่ได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์ ต้องทำการตรวจสุขภาพ และนำหลักฐานผลการตรวจมาแสดงในวันสัมภาษณ์ โดยมีรายการตรวจเบื้องต้น ดังนี้ – ตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBsAg (เชื้อ) – ตรวจสารเสพติด(Amphetamine) – X-Ray ปอด – ฯลฯ

ติดต่อ

คุณศิริประภา
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
101/99 ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ : 02-073-0490-6 ต่อ 1101
อีเมล : ghp_50@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-073-0497
เว็บไซต์ : http://www.ghp.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี