สมัครงาน

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงอาคาร

Posted

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ชาย  อายุระหว่าง 23 – 25  ปี  วุฒิการศึกษา  ปวส. สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้ากำลัง  หรือเกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์อย่างน้อย  1  ปีงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม
 3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุม,ระบบปรับอากาศ PLC, Auto cad, ISO
 4. สามารถทำงานช่วง Shut Down ได้

หลักฐานการสมัคร

 1. วุฒิการศึกษา
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. ใบผ่านงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน
 5. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สวัสดิการ

 1. ชุดฟอร์ม
 2. โบนัส
 3. เบี้ยขยัน
 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
 5. รถรับส่งพนักงาน
 6. คูปองช่วยค่าอาหาร
 7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 8. สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี
 9. พักร้อนประจำปี ทำงานจันทร์-ศุกร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-529-2560-4 ต่อ 111
อีเมล์ suriwong@ghp.co.th, piyanat@ghp.co.th
สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานที่โรงงาน นวนคร จ.ปทุมธานี (จำนวน 12 อัตรา)