วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำ เพื่อชีวิตและสุขภาพของสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงลูกด้วยนม ในทุกสภาวะแวดล้อม
ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและบริการขั้นสูง

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดด้วยนวัตกรรม และ หรือ เทคโนโลยีที่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพในการปรับปรุงกระบวนการและสร้างนวัตกรรม โดยผ่านช่องทางกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ตามระบบคุณภาพ
  3. เพิ่มระดับความพึงพอใจให้กับลูกค้า บุคลากร ผู้ถือหุ้น และพันธมิตรทางธุรกิจ