น้ำเกลืออยู่ที่อากาศร้อน จะเสื่อมคุณภาพหรือไม่ เช่น ในรถที่จอดตากแดด

Posted Posted in คำถามที่พบบ่อย

แม้ว่า บนฉลากขวดน้ำเกลือจะเขียนวิธีการเก็บรักษาไว้ว่า ให้อยู่ในที่อุณภูมิไม่เกิน 30 oC (Store Below 30 oC) แต่ในความเป็นจริง ส่วนประกอบที่อยู่ในน้ำเกลือมีความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิได้ดี และในขั้นตอนการผลิต ระหว่างการทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization) น้ำเกลือทุกขวด ต้องผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อในเครื่อง Autoclave ที่อุภมิ 108 องศา ส่วนประกอบต่างๆ ในน้ำเกลือก็ ยังมีคุณสมบัติดีเช่นเดิม คะ

น้ำเกลือล้างแผลเปิดขวดแล้ว อยู่ได้กี่วันคะ

Posted Posted in คำถามที่พบบ่อย

น้ำเกลือล้างแผล จัดเป็นผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ บนฉลากจะเขียนระบุว่า เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้ครั้งเดียว (Single – Unit Container) เมื่อเปิดขวดแล้ว ควรใช้ภายใน 24 ชั่วโมง คะ

ใช้ปากกาเขียนบนขวดน้ำเกลือ น้ำหมึกจะซึมเข้าไปหรือไม่

Posted Posted in คำถามที่พบบ่อย

เป็นคำถามที่พบบ่อย จากฝ่ายการพยาบาล บริษัท จีเอชพี มหาชน จำกัด จึงได้ทำการทดลอง ดังนี้ค่ะ โดยใช้ปากกา ยี่ห้อ Pilot Permanent เป็นชนิดที่เขียนแล้วติดถาวรไม่สามารถลบได้ ขีดเส้นลงบนขวดน้ำเกลือ 12 เส้น หนาเส้นละ 8 cm. หลังจากนั้นได้นำมาตรวจที่ระยะเวลาต่างๆ ตั้งแต่นาทีที่ 0,5,30,1 ชั่วโมง ,2 ชั่วโมง ,ทุกชั่วโมง จนครบ 24 ชั่วโมง นำขวดน้ำเกลือมาตัด ตรวจสอบดูด้านในของขวดน้ำเกลือ และนำน้ำเกลือไปตรวจสอบด้วยเครื่อง UV- VIS Spectrophotometer พบว่า ไม่มีหมึกซึมเข้ามาด้านในขวด และ ในน้ำเกลือก็ไม่พบน้ำหมีก นอกจากนี้ ทาง บริษัท ยังทดลองอีก โดยใช้กระดาษกาวปิดลงบนขวด แล้วใช้ปากกา Pilot Permanent ขีดลงบนกระดาษกาว 12 เส้น และทำการทดลองเหมือนครั้งแรก เมื่อนำมาตรวจที่ระยะเวลาเดียวกับการทดลองครั้งแรก ผลตรวจไม่พบน้ำหมึกเช่นกัน ค่ะ