การประชุมผลการดำเนินการครึ่งปี และวางแผนยุทธศาสตร์ GHP 2561

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมผลการดำเนินการครึ่งปี และวางแผนยุทธศาสตร์ GHP 2561 วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2560 ณ  โรงแรม โกลเด้น บีช ชะอำ (Golden Beach Cha-Am Hotel) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

GHP ระดมสมอง เพื่ออนาคต สู่ Thailand 4.0

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

GHP ระดมสมอง เพื่ออนาคต สู่ Thailand 4.0 วันที่ 15 – 16 พฤษาคม 2560 ณ  รายาบุรี รีสอร์ท ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

GHP รับรางวัล อย. Quality Award 2014 ด้านยา

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โดยนายแพทย์ประเสริฐ ขันเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล อย. Quality Award 2014 ด้านยา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 ณ แกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอล์ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

GHP รับรางวัล อย. Quality Award 2011 ด้านเครื่องมือแพทย์

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) โดยเภสัชกรทรงเกียรติ นันทวาทการ ผู้จัดการฝ่ายโรงงานผลิตน้ำยาปราศจากเชื้อ และคณะเข้าร่วมงาน และรับรางวัล อย. Quality Award 2011 ด้านเครื่องมือแพทย์ (Hemodialysis Solution) จาก ฯพณฯ วิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554 ณ แกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอล์ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น

GHP บริจาคเวชภัณฑ์น้ำเกลือ แก่โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง ในจังหัวดเพชรบุรี

Posted Posted in ข่าวสารและกิจกรรม

สืบเนื่องจากจังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก นายแพทย์ฉันทกรณ์ ชุติดำรง ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลที่ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลชุมชน จึงมอบหมายตัวแทนเพื่อบริจาค น้ำเกลือ D5S 1000 ml. Blow Fill Seal จำนวน 70 ลัง (70×10’s) เพื่อใช้ในโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 7 แห่ง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน ภก.พงศ์พิสิฐ นานานุกูล เภสัชกรประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหัวดเพชรบุรี และเภสัชกรสิน เข็มกลัด หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลท่ายาง เป็นผู้รับมอบ