เภสัชกร (ฝ่ายผลิต)

Posted Posted in สมัครงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชายหรือหญิง อายุ 24-30 ปี ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มีประสบการณ์ควบคุมการผลิต  จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ หลักฐานการสมัคร วุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ใบผ่านงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป สวัสดิการ ชุดฟอร์ม โบนัส เบี้ยขยัน ตรวจสุขภาพประจำปี รถรับส่งพนักงาน คูปองช่วยค่าอาหาร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี พักร้อนประจำปี ทำงานจันทร์-ศุกร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-529-2560-4 ต่อ 111 อีเมล์ suriwong@ghp.co.th, piyanat@ghp.co.th สถานที่ทำงาน : ปฏิบัติงานที่โรงงาน นวนคร จ.ปทุมธานี (จำนวน 2 อัตรา)

น้ำเกลืออยู่ที่อากาศร้อน จะเสื่อมคุณภาพหรือไม่ เช่น ในรถที่จอดตากแดด

Posted Posted in คำถามที่พบบ่อย

แม้ว่า บนฉลากขวดน้ำเกลือจะเขียนวิธีการเก็บรักษาไว้ว่า ให้อยู่ในที่อุณภูมิไม่เกิน 30 oC (Store Below 30 oC) แต่ในความเป็นจริง ส่วนประกอบที่อยู่ในน้ำเกลือมีความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิได้ดี และในขั้นตอนการผลิต ระหว่างการทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization) น้ำเกลือทุกขวด ต้องผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อในเครื่อง Autoclave ที่อุภมิ 108 องศา ส่วนประกอบต่างๆ ในน้ำเกลือก็ ยังมีคุณสมบัติดีเช่นเดิม คะ

น้ำเกลือล้างแผลเปิดขวดแล้ว อยู่ได้กี่วันคะ

Posted Posted in คำถามที่พบบ่อย

น้ำเกลือล้างแผล จัดเป็นผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ บนฉลากจะเขียนระบุว่า เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้ครั้งเดียว (Single – Unit Container) เมื่อเปิดขวดแล้ว ควรใช้ภายใน 24 ชั่วโมง คะ

ใช้ปากกาเขียนบนขวดน้ำเกลือ น้ำหมึกจะซึมเข้าไปหรือไม่

Posted Posted in คำถามที่พบบ่อย

เป็นคำถามที่พบบ่อย จากฝ่ายการพยาบาล บริษัท จีเอชพี มหาชน จำกัด จึงได้ทำการทดลอง ดังนี้ค่ะ โดยใช้ปากกา ยี่ห้อ Pilot Permanent เป็นชนิดที่เขียนแล้วติดถาวรไม่สามารถลบได้ ขีดเส้นลงบนขวดน้ำเกลือ 12 เส้น หนาเส้นละ 8 cm. หลังจากนั้นได้นำมาตรวจที่ระยะเวลาต่างๆ ตั้งแต่นาทีที่ 0,5,30,1 ชั่วโมง ,2 ชั่วโมง ,ทุกชั่วโมง จนครบ 24 ชั่วโมง นำขวดน้ำเกลือมาตัด ตรวจสอบดูด้านในของขวดน้ำเกลือ และนำน้ำเกลือไปตรวจสอบด้วยเครื่อง UV- VIS Spectrophotometer พบว่า ไม่มีหมึกซึมเข้ามาด้านในขวด และ ในน้ำเกลือก็ไม่พบน้ำหมีก นอกจากนี้ ทาง บริษัท ยังทดลองอีก โดยใช้กระดาษกาวปิดลงบนขวด แล้วใช้ปากกา Pilot Permanent ขีดลงบนกระดาษกาว 12 เส้น และทำการทดลองเหมือนครั้งแรก เมื่อนำมาตรวจที่ระยะเวลาเดียวกับการทดลองครั้งแรก ผลตรวจไม่พบน้ำหมึกเช่นกัน ค่ะ

test knowledge 2

Posted Posted in เกร็ดความรู้

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat […]

test knowledge

Posted Posted in เกร็ดความรู้

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat […]