พนักงานขายลูกค้ารายใหญ่ Key Account Executive (Modern trade)